„Młodzieżowa akcja na rzecz środowiska” trwa w powiecie siedleckim [AUDIO]

2021-05-05 21:48 Monika Półbratek
Młodzież z klas szóstych z sześciu szkół z terenu powiatu siedleckiego chce zadbać o to, by z lasów zniknęły śmieci
Autor: Monika Półbratek Młodzież z klas szóstych z sześciu szkół z terenu powiatu siedleckiego chce zadbać o to, by z okolicznych lasów zniknęły śmieci

Uczą się o ekologii, by później działać na rzecz ochrony środowiska w swojej okolicy. Młodzież z sześciu szkół powiatu siedleckiego bierze udział w projekcie, prowadzonym przez warszawską Fundację Śmiałka. Blisko stu uczniów klas szóstych włącza się w kampanię społeczną o wymiarze ekologicznym. W ramach projektu będą prowadzić debaty, edukować przedszkolaki, a także posprzątają lasy i zrealizują własne filmy.

Nowy projekt Fundacji Śmiałka pt. „Młodzieżowa akcja na rzecz środowiska” jest finansowany z funduszy norweskich w programie „Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy”. Ma dwa zasadnicze cele – ochronę ekosystemu lasu na wsi – chcemy zmotywować społeczność sześciu miejscowości z powiatu siedleckiego, aby przestała wyrzucać śmieci do lasu, a także zaangażować młodzież w nasze działania, w nasze inicjatywy. Chcemy wpłynąć na jej wszechstronny rozwój, pokazać, że szkoła może być fajna, a nauka może odbywać się przez zabawę – wyjaśnia Izabela Zientara, twórca projektu i prezes Fundacji Edukacyjnej im. Władysława Śmiałka z Warszawy.

Uczniowie szkół podstawowych w Krześlinie, Przesmykach, Paprotni, Pruszynie, Suchożebrach i Hołubli przeszli już niektóre szkolenia i realizują debaty oksfordzkie na temat szkodliwości wywożenia śmieci do lasu. W przyszłości będą m.in. prowadzić zajęcia ekologiczne dla przedszkolaków, sprzątać łąki i lasy, a także realizować filmy o swoich działaniach.

Możemy obiecać, że wszystko będzie interesujące. Na razie szkolenia odbywają się online, ale mamy nadzieję, że jak tylko pandemiczna rzeczywistość przeminie, to będziemy mogli spotkać się i realizować dalsze działania oko w oko, twarzą w twarz... – dodaje Izabela Zientara.

Pandemia nie przeszkodziła zatem na razie w realizacji zajęć. Warsztaty i szkolenia z powodzeniem odbywają się online. Wszystkie działania mają się zakończyć dopiero za rok. Dyrekcje sześciu szkół z powiatu siedleckiego chętnie włączyły swoich nauczycieli i młodzież z klas szóstych w projekt warszawskiej fundacji. Cieszą się ze współpracy i z bezpłatnych zajęć oraz szkoleń z prowadzenia debaty oksfordzkiej. Wzięli w nich udział nie tylko uczniowie, ale także po dwoje członków kadry z każdej z sześciu placówek edukacyjnych. Nauczyciele owocnie prowadzą już debaty oksfordzkie z młodymi ludźmi. Twierdzą też, że wiedza zdobyta na szkoleniach przyda im się także w czasie innych zajęć.

W realizację tego projektu bardzo zaangażowała się u nas wychowawczyni klasy szóstej, pani Katarzyna Tanajewska. Wspólnie brałyśmy udział w szkoleniu dla nauczycieli na temat wykorzystania metody debaty oksfordzkiej na lekcjach w szkole podstawowej. Z całą pewnością wykorzystamy zdobyte na szkoleniu umiejętności w naszej pracy z uczniami. Jest to bardzo ciekawa metoda, która pomaga rozwijać u uczniów wiele kompetencji kluczowych, tak dzisiaj niezbędnych – podkreśla Maria Małgorzata Chełstowska, dyrektor Zespołu Oświatowego w Krześlinie.

Przeprowadzenie tego rodzaju szkoleń, zajęć i warsztatów w szkołach wiejskich ma na celu także wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z małych miejscowości. Jak podkreślają dyrekcje placówek, w których realizowany jest projekt Fundacji Śmiałka, młodzież zawsze chętnie włącza się w akcje ekologiczne. Nie inaczej jest tym razem, zwłaszcza że projekt stawia przed uczniami wiele wyzwań i oferuje zdobycie całkiem nowych umiejętności. Choćby zdolność argumentacji, z której szkolenie prowadzili profesjonaliści z Fundacji Projekty Edukacyjne z Poznania.

Opiekun naszej grupy, pani Izabela Pucyk, mówi, że tak wspaniale prowadzone są te zajęcia, a dzieci z takim zaangażowaniem do nich przystąpiły – dzielą się rolami, współpracują, dokładają swoje pomysły – że widać przez to, jak ci ludzie naprawdę potrafią wszystko zorganizować i zachęcić do każdego rodzaju działalności naszą młodzież – cieszy się Anna Łęczycka, dyrektor Zespołu Szkół w Przesmykach.

Warto podkreślić, że gdy przez ponad rok młodzież będzie propagować zdobytą podczas debat i szkoleń wiedzę o ekologii, prowadząc własną kampanię społeczną, to swoje doświadczenia przekaże zarówno młodszym od siebie dzieciom, jak i ludziom znacznie od siebie starszym.

– Rozmawiałam ostatnio z opiekunką projektu, jego koordynatorem w mojej szkole. Mówi że debata, która odbyła się dla uczniów, była dosyć owocna i burzliwa. Wykazali się oni dużą wiedzą z zakresu ochrony środowiska, na temat tego, co można zrobić, żeby to środowisko chronić. I w jaki sposób można przekonywać do tego innych – rodziców, młodszych uczniów. Także myślę, że choćby właśnie ta debata była takim działaniem, które zachęci innych do tego, żeby ekologia stała się nam wszystkim bliska i ważna dla nas – podsumowuje Iwona Chacińska, dyrektor Zespołu Oświatowego w Pruszynie.

Na zakończenie warto dodać, że projekt Fundacji Śmiałka otrzymał patronat honorowy Nadleśnictwa Siedlce oraz patronat merytoryczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wszystkie działania w ramach projektu potrwają do kwietnia 2022 roku. Więcej na ten temat można usłyszeć w załączonym poniżej materiale dźwiękowym.

POSŁUCHAJ więcej o projekcie "Młodzieżowa akcja na rzecz środowiska":
Siedlce: Maturalny maraton rozpoczęty