Jakie działania profilaktyczne zostały zrealizowane w Siedlcach w 2020 roku? [AUDIO]

2021-03-23 12:32 Monika Półbratek
Urząd Miasta Siedlce
Autor: Monika Półbratek

Urzędnicy podsumowali całoroczną aktywność w ramach Siedleckiej Ścieżki Pomocowej w 2020 roku. Nowy program profilaktyki usprawnił komunikację pomiędzy różnymi miejskimi instytucjami. Realizowane w jego ramach działania podniosły kompetencje pedagogów, psychologów, wychowawców i rodziców z Siedlec, a tysiące dzieci wzięło udział w bezpłatnych zajęciach sportowych i profilaktycznych.

Choć wybuch pandemii utrudnił w 2020 roku realizację wielu zaplanowanych wcześniej inicjatyw, to tych, które zostały przeprowadzone w mieście w ramach Siedleckiej Ścieżki Pomocowej, było tak dużo, że trudno byłoby je wszystkie wymienić w jednym artykule. Skupiam się zatem na tych najważniejszych, które odbywały się po razy pierwszy lub w nowej formie, a cieszyły się tak dużym powodzeniem, że będą kontynuowane także w 2021 roku.

Jednym z takich działań były warsztaty dla nauczycieli, pedagogów i psychologów, które były realizowane kilkakrotnie przez różne stowarzyszenia. Jak wyjaśnia Katarzyna Marciniak-Paprocka, pełnomocnik prezydenta Andrzeja Sitnika ds. rozwiązywania problemów uzależnień, takie grupowe zajęcia, odbywające się pod okiem specjalistów, nie tylko pozwoliły siedleckim wychowawcom zdobyć nowe umiejętności, ale także odkryć współczesne problemy młodych ludzi. Zwłaszcza takie, które pojawiły się dopiero w dobie pandemii, przymusowego lockdownu i zdalnego nauczania.

– Tych szkoleń odbyło się kilka. Pierwsze to „Edukator profilaktyki uzależnień behawioralnych”, drugie to „Edukator profilaktyki uzależnień”, ale też warsztaty dla realizatorów programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Ankiety ewaluacyjne, które zostały przeprowadzone po każdym z tych szkoleń, pokazały, że są one adekwatne do potrzeb naszych nauczycieli i pedagogów. Że faktycznie zmieniają się czasy (...) Bo to, co kiedyś mówiliśmy w kontekście zagrożeń, wynikających chociażby z cyberprzemocy, to dzisiaj jest inne – mamy cyberprzestrzeń bardzo funkcjonującą na co dzień. Nauczanie zdalne i te wszystkie kontakty, które są ze względu na pandemię ograniczone, też pokazują, że jawią się nowe problemy. I w związku z tym musimy działać tak, żeby przygotowywać naszych nauczycieli, wspierać ich do radzenia sobie z tymi nowymi problemami.

W ramach programu wsparcie otrzymali także siedleccy rodzice. Przez cały rok brali udział w bezpłatnych zajęciach z pozytywnej dyscypliny. Ich popularność przeszła oczekiwania organizatorów. Już podczas inaugurującego je wykładu w Urzędzie Miasta Siedlce, dla zgromadzonych mieszkańców zabrakło wolnych miejsc siedzących. Także i później zainteresowanie zajęciami nie malało. Choć początkowo miały zostać zrealizowane trzy cykle takich warsztatów, ostatecznie, w ciągu całego roku zostało ich przeprowadzonych dziesięć. Wielu rodziców skorzystało także z innych warsztatów, dotyczących konkretnie dzieci w wieku przedszkolnym. Pokazuje to, jak bardzo mieszkańcy Siedlec potrzebują wsparcia w swoich działaniach wychowawczych. Dlatego oferowana im pomoc będzie kontynuowana także w tym roku. Odbędą się również kolejne szkolenia dla pedagogów.

Wsparcie z dziedziny profilaktyki uzależnień nie ominęło jednak także młodych mieszkańców Siedlec. W 2020 roku ponad 3,5 tys. dzieci wzięło udział w blisko dziewięciu tysiącach godzin bezpłatnych zajęć sportowych. Prowadziły je różne siedleckie organizacje i stowarzyszenia. W dobie pandemii było to utrudnione, bo wymagało zastosowania się do rozmaitych obostrzeń sanitarnych, ale mimo to chętnych do udziału w spotkaniach nie brakowało. Zajęcia ujawniły też, jak okres zamknięcia szkół wpływa na dzieci, i jak bardzo potrzebują one wspólnej aktywności.

– Chęci młodych ludzi do uczestniczenia też pokazują, że ta profilaktyka i działania będą nam się zmieniały. Tak jak wcześniej, podczas zajęć profilaktycznych, dzieciaki zadawały na przykład pytania, dotyczące pomocy w kontekście narkotyków czy alkoholu, tak obecnie coraz częściej pytają, jak sobie radzić w rzeczywistości wirtualnej, jak nie poddać się hejtowi, jak radzić sobie z zachowaniami ryzykownymi, żeby nie było za dużo tego komputera. A przecież wiemy, że rzeczywistość jest taka, że muszą z niego korzystać, chociażby do edukacji zdalnej. Gdy tylko rząd poluźnił obostrzenia po pierwszej fali pandemii, to było widać, jak wielką potrzebę ruchu mają dzieci. I wtedy była wzmożona aktywność młodych ludzi w uczestniczeniu w tych zajęciach sportowych – informuje Katarzyna Marciniak-Paprocka.

W tym roku bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży będzie realizować osiem różnych organizacji. Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie będą się odbywać, ze względu na rządowe obostrzenia. O szczegółach będziemy informować. Aktualne wiadomości na ten temat będą się pojawiać także na stronie internetowej miasta Siedlce.

To jednak tylko niektóre z najważniejszych działań profilaktycznych, przeprowadzonych w Siedlcach w 2020 roku w ramach Siedleckiej Ścieżki Pomocowej. O innych, takich jak np. inicjatywy antycovidowe siedleckich ośrodków kultury, można usłyszeć w załączonej poniżej audycji.

POSŁUCHAJ podsumowania działań podjętych w mieście w 2020 roku w ramach Siedleckiej Ścieżki Pomocowej:
Pierwszy rok pandemii koronawirusa w Siedlcach