Inwestują w ochronę powietrza. Dotacje dla samorządów z powiatów siedleckiego i łosickiego

2021-06-10 11:37 Monika Półbratek
dotacja Siedlce
Autor: Monika Półbratek

Poprawią jakość powietrza w Siedlcach i regionie, a także odmienią wygląd lokalnych terenów zielonych. Dziewięć inwestycji na terenie powiatów siedleckiego i łosickiego zostanie wykonanych przy wsparciu samorządu województwa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu. Umowy w tej sprawie zostały podpisane wczoraj po południu (9 czerwca) w Siedlcach.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu ma za zadanie dbanie o tom czym oddychamy. Bo jeżeli mamy mówić o tym odpowiedzialnie, to powinniśmy mieć również odpowiednie instrumenty. I stąd też nasz autorski program – ponad 11 mln zł na to, żeby samorządy też mogły wziąć udział w tym dbaniu o powietrze w regionie – mówi Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Do lokalnych miast i gmin trafi w sumie ponad 380 tys. zł. Największą dotację w ramach MIWOPiM otrzymał projekt modernizacji skweru naprzeciwko siedleckiego Urzędu Miasta. Dofinansowanie na realizację inwestycji siedleckiego samorządu wynosi 116 606,00 .

Dofinansowanie, które otrzymaliśmy, dotyczy całkowitego przebudowania Skweru Niepodległości, czyli nowe alejki, nowe nasadzenia, nowe oświetlenie. Skwer Niepodległości na nowo, że tak powiem. Myślę, że każdy z mieszkańców z przyjemnością tam przyjdzie i będzie mógł odpocząć. Czekamy na rozstrzygnięcie przetargu, i przystępujemy do prac – cieszy się prezydent Andrzej Sitnik.

Nowy wygląd zyska m. in. także skwer w Korczewie, znajdujący się w okolicy wjazdu do miejscowości od strony Łosic, w pobliżu pałacu. Na jego zagospodarowanie Urząd Gminy Korczew pozyskał dotację w wysokości 69 884.00 .

Chcemy, żeby była to taka wizytówka naszej gminy. Tam będzie dużo zieleni, dużo krzewów, co będzie służyło temu, żeby zatrzymać wodę w tym obszarze, jak również wyglądowi zewnętrznemu miejscowości Korczew – informuje wójt Sławomir Wasilczuk.

W powiecie siedleckim dotacje otrzymały także: Urząd Gminy Siedlce (68 156,00 zł na tereny zielone), Urząd Miasta i Gminy Mordy (9 950,00 zł na inwentaryzację źródeł ciepła), Urząd Gminy Skórzec (25 000,00 zł na zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Cmentarnej w Skórcu).

W powiecie łosickim dofinansowanie na inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła pozyskały również: Urząd Miasta i Gminy Łosice (59, 925,00 zł), Urząd Gminy Stara Kornica (22 021,00 zł), Urząd Gminy Olszanka (4 450,00 zł) i Urząd Gminy Huszlew (4 450,00 zł).

Strajk pielęgniarek w Siedlcach