“Zamierzam swoje obowiązki wykonywać jak najrzetelniej”. Marek Bajdak oficjalnie P.O. prezydenta Rzeszowa!

2021-02-25 15:43 wk
“Zamierzam swoje obowiązki wykonywać jak najrzetelniej”. Marek Bajdak oficjalnie P.O. prezydenta Rzeszowa!
Autor: Weronika Kasza

Dyrektor Wydziału Nieruchomości nominację od Premiera odebrał z rąk wojewody podkarpackiego Ewy Leniart. Do jego zadań będzie należało zarządzanie i sprawowanie administracji nad Rzeszowem do czasu wybrania w przedterminowych wyborach nowego włodarza miasta.

Szalenie trudno pozbierać myśli w takiej chwili. (…) Zamierzam swoje obowiązki wykonywać jak najrzetelniej dla dobra tego pięknego miasta. (…) Pragnę zadeklarować wszelką otwartość i dobrą wolę z mojej strony do współpracy ze wszystkim środowiskami, zarówno radnymi Rady Miasta, jak i organizacjami mieszkańców- powiedział podczas konferencji prasowej p.o. prezydenta Miasta Rzeszowa Marek Bajdak.

Dodał także, że w czasie sprawowania urzędu nie będą podejmowane żadne długofalowe zobowiązania. Deklarację stabilnej współpracy złożyli podczas konferencji także przewodniczący Rady Miasta Andrzej Dec oraz sekretarz miasta Rzeszowa, Marcin Stopa.

Jesteśmy w przełomowym momencie w historii naszego miasta, odejście pana prezydenta Tadeusza Ferenca to koniec pewnej epoki. A przed nami, bo życie ma swoje prawa, nowe decyzje i nowe wymagania. Muszę powiedzieć, że z tego, co powiedziała pani wojewoda i o czym rozmawialiśmy przed chwilą w gabinecie, mogę wyciągać wnioski, że ten okres przejściowy będzie naszym wspólnymi siłami przeprowadzony spokojnie, stabilnie (…). We własnym imieniu mogę powiedzieć, że dołożę wszelkich starań, żeby ta współpraca przebiegała stabilnie, spokojnie, efektywnie, żeby miasto funkcjonowało, a mieszkańcy nie odczuli zmiany na stanowisku prezydenta i tego okresu przejściowego- mówił przewodniczący Dec.

Przypomnijmy, komisarz wyborczy wygasił mandat Ferenca postanowieniem, które opublikowane zostało 17-go lutego na stronie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie. Mandat został wygaszony z dniem ogłoszenia decyzji przez Tadeusz Ferenca, czyli 10-go lutego. Według przepisów zaś, wybory mają się odbyć w terminie 90 dni od dnia wygaszenia mandatu.

Oświadczenie Prezydenta Tadeusza Ferenca o rezygnacji ze stanowiska
Drogowskazy Eska ROCK: o emocjach współczesnych kobiet. To materiał z cyklu DOBRZE POSŁUCHAĆ