REGION: Chcesz dołączyć do podkarpackich terytorialsów? Teraz to proste!

2021-02-22 9:34 wk
REGION: Chcesz dołączyć do podkarpackich terytoialsów? Teraz to proste!
Autor: Materiały prasowe

Uproszczona została procedura dotycząca wstąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej, łatwej będą mieć ci, którzy mają już orzeczoną wcześniej kategorię zdrowia.

Początkiem lutego weszły w życie nowe przepisy, które upraszczają proces rekrutacji do wojsk obrony terytorialnej. Ci mieszkańcy regionu, którzy chcieliby wstąpić w szeregi 3 brygady, a mają już orzeczoną wcześniej zdolność do czynnej służby wojskowej, nie muszą już przechodzić dodatkowych badań w wojskowej komisji lekarskiej. O przydatności do służby zdecyduje wpisana w książeczkę wojskowa kategoria zdrowia. Bez zmian pozostają zaś regulacje dotyczące badań psychologicznych- te muszą przejść wszyscy, bez wyjątku.

Skrócenie drogi rekrutacji do czynnej służby wojskowej realizują również Wojskowe Centra Rekrutacji (WCR). Kandydat do terytorialnej służby wojskowej w 1 dzień odbędzie rozmowę kwalifikacyjną, wywiad z psychologiem oraz zostanie zbadany przez komisję lekarską. W przypadku pozytywnych wyników i opinii ochotnik zakończy ten dzień wręczeniem karty powołania na szkolenie podstawowe. Wojskowe Centra Rekrutacji, od września 2020 r. powoływane są na terenie kraju, w miejscach gdzie występuje duże zainteresowanie służbą wojskową - przy Wojskowych Komendach Uzupełnień – dodaje kpt. Witold Sura, rzecznik prasowy 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Przypomnijmy, by zostać żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej trzeba spełniać następujące warunki: być osobą pełnoletnią, zdrową fizycznie i psychicznie, posiadać obywatelstwo polskie, nie być osobą karaną oraz nie pełnić innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadać przydziału kryzysowego.

Drogowskazy Eska ROCK: o osobach wysoko-wrażliwych To materiał z cyklu DOBRZE POSŁUCHAĆ
Co warto zabrać zimą w góry?