Powszechny Spis Rolny 2020 na Podkarpaciu. To już ostatnie dni! Masz czas do 30 listopada

2020-11-23 7:00 Artykuł sponsorowany
Powszechny Spis Rolny 2020 na Podkarpaciu. To już ostatnie dni! Masz czas do 30 listopada
Autor: Pixabay/anned

Jeszcze tylko do 30 listopada trwa Powszechny Spis Rolny 2020. To ostatni tydzień, by „dać się spisać”, a właściwie zrobić to samemu – przez internet. Tak jest najprościej i najbezpieczniej. Na Podkarpaciu zdecydowana większość rolników już wypełniła obowiązek spisowy. Ci, którzy tego nie zrobili, powinni się pospieszyć. Podpowiadamy, jak to zrobić!

Powszechny Spis Rolny 2020. Ostatni tydzień

Blisko 90 procent gospodarstw rolnych na Podkarpaciu spisało się w ramach Powszechnego Spisu Rolnego na kilka dni przed jego zakończeniem. Pod względem frekwencji, Podkarpackie znajduje się w ścisłej czołówce województw. To świadczy o odpowiedzialności i obywatelskiej postawie podkarpackich rolników.

Bez wątpienia znaczny wpływ na udział rolników w spisie na Podkarpaciu miały działania promujące Powszechny Spis Rolny 2020. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, często wspólnie z regionalnymi mediami, zorganizował kilkanaście konkursów, w tym również dla dzieci, młodzieży i studentów.

Wprawdzie spis rolny kończy się 30 listopada, jednak kilka konkursów będzie trwać do jego końca. Konkurs dla kół gospodyń wiejskich „W Koło PSR 2020”, konkurs Ranking Gmin czy konkurs dla sołectw. Rzeczą, która je wszystkie ze sobą łączy, jest zachęcanie rolników do spisania się przez Internet. W obecnej pandemicznej sytuacji spisanie się samemu przez Internet jest metodą najbezpieczniejszą.

Podkarpackie: Spis Rolny 2020. To już OSTATNI DZWONEK! Spisz się przez Internet
Autor: Pixabay/ykaiavu

Zachęcamy więc wszystkich, którzy się jeszcze nie spisali, aby zrobili to przez Internet, wspomogli w ten sposób swoje gminy, sołectwa czy miejscowe koła gospodyń wiejskich. Szczegóły dotyczące konkursów trwających do 30 listopada, znajdą Państwo na stronie rzeszow.stat. gov.pl w zakładce Powszechny Spis Rolny 2020, konkursy.

Bardzo dużą rolę w sprawnym przeprowadzeniu obecnego spisu rolnego miały lokalne samorządy. To na barkach gminnych biur spisowych spoczywał główny ciężar przeprowadzenia spisu. Tak duże zaangażowanie przyniosło efekt w postaci wysokiego procentu spisanych gospodarstw rolnych na Podkarpaciu. Tym bardziej, że okres pandemii torpedował wiele działań przy realizacji spisu. A jednak się udało!

Podkarpackie: Spis Rolny 2020. To już OSTATNI DZWONEK! Spisz się przez Internet
Autor: Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Tajemnica statystyczna i obowiązek spisowy

Niektórzy rolnicy uważają, że spisy rolne służą ich inwigilacji, dlatego nie będą się spisywać. Nic bardziej mylnego! Statystyka publiczna nie zajmuje się danymi jednostkowymi, o czym mówi tajemnica statystyczna. Spisy rolne przeprowadzane co 10 lat są badaniami pełnymi i wynikają z naszych zobowiązań międzynarodowych.

W Artykule 54 Rozdziału 8 „Ustawy o statystyce publicznej” z 1995 roku czytamy: „Kto narusza tajemnicę statystyczną, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Co to jest naruszenie tajemnicy statystycznej w przypadku spisu rolnego? Mówiąc najprościej, jest to ujawnienie danych jednostkowych. Czyli żaden pracownik statystyki publicznej, żaden rachmistrz, nie może ujawnić danych o konkretnym gospodarstwie rolnym.

Przeprowadzanie spisów unijnych jest dla Polski obowiązkowe w ramach zobowiązań zarówno unijnych, jak i wobec Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Obecny spis reguluje Ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku, uchwalona 31 lipca 2019 roku. O tym, że spis jest obowiązkowy, mówi jej Artykuł 7.

Co konkretnie daje nam spis rolny? Można się o tym łatwo przekonać po ostatnim spisie, przeprowadzonym w 2010 roku. Po jego zakończeniu ukazała się publikacja „Powszechny Spis Rolny 2010 – Raport z wyników”. Znajdują się tam pełne dane określające stan polskiego rolnictwa. W publikacji znajdziemy również porównania z danymi spisowymi z 2002 roku. Dopiero poprzez takie porównanie obu spisów, widać, jaki w 2010 roku był stan polskiego rolnictwa i w którym kierunku (czy raczej kierunkach) zmierzało.

Poniżej tekstu zamieszczamy link do wspomnianej publikacji. Zapraszamy wszystkich do tej ciekawej i niezwykle ważnej lektury. Wówczas zrozumiemy, dlaczego i obecny Powszechny Spis Rolny 2020 jest tak ważny dla wszystkich, a szczególnie dla samych rolników.

Link do publikacji „Powszechny Spis Rolny 2010 – Raport z wyników” na stronach stat.gov.pl.

Artykuł sponsorowany.