Otwarcie granic: Wybierasz się na Słowację? Możesz się zdziwić! [SZCZEGÓŁY]

2020-06-16 7:21
Otwarcie granic: Wybierasz się na Słowację? Możesz się zdziwić!
Autor: Pixabay

Dokładnie o północy z 12 na 13 czerwca Polska otworzyła granice wewnętrzne. Na Podkarpaciu dotyczy to granicy ze Słowacją. Zniesienie kontroli oznacza również zniesienie tam kontroli sanitarnej i brak obowiązku kwarantanny. Jednak Słowacja nie chce wpuszczać Polaków do siebie. Powodem jest zbyt wysoki wskaźnik zachorowań w naszym kraju. Natomiast na granicy z Ukrainą w dalszym ciągu zostają utrzymane obostrzenia sanitarne, a kontrole dokonywane są wyłącznie w Korczowej i Medyce. Szczegóły znajdziesz na ESKA Rzeszów.

Granice Polski z innych państwami zostały zamknięte w połowie marca. Zarówno te zewnętrzne, czyli z Ukrainą, Białorusią i Rosją, oraz wewnętrzne, ze Słowacją, Czechami, Niemcami i Litwą. Powodem była ochrona przed rozprzestrzenianiem się groźnego koronawirusa. Inne państwa także wprowadziły ograniczenia.

Słowacja wciąż zamknięta dla Polaków

O północy z 12 na 13 czerwca Polska otworzyła granice. Na Podkarpaciu dotyczy to granicy ze Słowacją. Ta jednak dla turystów wciąż będzie zamknięta. 

Słowacja wciąż utrzymuje ograniczenia dotyczące wjazdu Polaków na teren tego kraju. Dlaczego nie chcą nas do siebie wpuścić? Powodem jest zbyt duża liczba zachorowań na koronawirusa w naszym kraju, gdy na Słowacji odnotowywane są bardzo niskie wskaźniki zakażeń tym wirusem. Mówią wprost - Polska została uznana za kraj sanitarnie niebezpieczny:

- Polscy obywatele nie będą mogli wjechać na Słowację bezpośrednio z terytorium Polski - poinformował Wirtualną Polskę Stanisław Kargul, szef wydziału konsularnego ambasady RP w Bratysławie. - Polska nie znalazła się na liście 19 krajów, których obywatele będą mogli swobodnie przekraczać słowacką granicę, czy to w celach zawodowych, czy turystycznych - dodał.

Władze Słowacji otworzyły jednak granice dla obywateli Austrii, Węgier, Czech, Chorwacji, Szwajcarii i Niemiec. Tam bowiem zachorowań na COVID-19 jest mniej niż w Polsce. 

Słowacja nie dla turystów z Polski. Co z tranzytem?

Na Słowację będą mogły wjeżdżąć samochody ciężarowe, jednak po dokonaniu rozładunku będą musiały opuścić ten kraj w ciągu 24 godzin. 

Kto może wjechać na Słowację?

Jest grupa osób, które na Słowację wjechać mogą. Ich listę można znaleźć TUTAJ. Trzeba przy tym spełnić szereg warunków, na przykład wjechać na Słowację z kraju uznawanego za bezpieczny, ale przy udowodneniu, że przebywało się w nim minimum dwa tygodnie. Możliwe będą też podróże służbowe, ale będzie się to wiązało z licznymi formalnościami, między innymi zgodą słowackiego inspektora sanitarnego i nehatywnym wynikiem testu na koronawirusa. 

Otwarcie granic: Które kraje są bezpieczne?

Dodajmy, że za kraje sanitarnie bezpieczne uznano Niemcy, Austrię, Czechy, Węgry, Liechtenstein, Szwajcarię, Słowenię, Chorwację, Bułgarię, Grecję, Cypr, Maltę, Estonię, Litwę, Łotwę, Finlandię, Norwegię, Danię i Islandię. 

Otwarcie granic: Co z granicą z Ukrainą?


Na granicy z Ukrainą w dalszym ciągu zostają utrzymane ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski. Kontrole dokonywane są wyłącznie na przejściu granicznym w Korczowej (ruch osobowy oraz towarowy) oraz w Medyce (wyłącznie ruch pieszy).

Od 13 czerwca do Polski będą mogli wjechać dodatkowo:

  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu.
  • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu.

Na granicy z Ukrainą nadal realizowane są wytyczne dotyczące kontroli sanitarnej, a Straż Graniczna zbiera i rejestruje w bazie sanitarnej szczegółowe dane dotyczące miejsca pobytu osób kierowanych na kwarantannę.

 

 

 

Posłuchaj, jakie wartości odżywcze mają pierogi. To materiał z cyklu DOBRZE POSŁUCHAĆ. Podcasty z poradami
Policja przyjechała po Kubę Wojewódzkiego