Nowe świadczenia dla rodzin wojskowych. Komu będzie się należało?

i

Autor: pixabay

Nowe świadczenia dla rodzin wojskowych. Komu będzie się należało?

2023-02-09 13:51

Rodziny funkcjonariuszy i mundurowych będą mogły liczyć na nowe wsparcie finansowe. Rząd pracuje nad projektem ustawy, która gwarantowałaby świadczenia dla najbliższych mundurowych, w przypadku ich śmierci. Jakie warunki będą musiały zostać spełnione?

Rząd podejmuje kolejne próby zatrzymania odpływu mundurowych ze służby. Jednym ze sposobów są proponowane przez rządzących świadczenia. Przyjęty właśnie projekt ustawy zakłada wprowadzenie kolejnego wsparcia pieniężnego dla funkcjonariuszy, a dokładnie ich rodzin. Miałoby ono trafić do nich po śmierci mundurowego. Na jakich dokładnie warunkach będzie przyznawane?

Świadczenie dla rodzin funkcjonariuszy

Nowe świadczenie pieniężne stanowić ma wsparcie dla rodzin mundurowych, druhów ochotniczych straży pożarnych oraz ratowników górskich. Zgodnie z założeniem będzie przyznawane w przypadku, gdy funkcjonariusz straci życie podczas realizowania swoich obowiązków służbowych.

Jak przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji świadczenie przysługiwałoby rodzinom funkcjonariuszy:

 • Policji,
 • Straży Granicznej,
 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • Służby Ochrony Państwa,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencji Wywiadu,
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służby Wywiadu Wojskowego,
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
 • Straży Marszałkowskiej,
 • Służby Celno-Skarbowej,
 • Służby Więziennej,
 • Żołnierzy Zawodowych.

Warunki świadczenia dla rodzin mundurowych

Jakie byłyby warunki, które uprawniałyby do pobierania świadczenia? Projekt ustawy zakłada, że rodzina otrzymałaby wsparcie finansowe w przypadku śmierć funkcjonariusza lub żołnierza. Musiałaby ona jednak nastąpić w określonej sytuacji. Pierwszą przesłanką byłaby śmierć w związku z wykonywaniem przez zmarłą osobę obowiązków służbowych w warunkach zagrażających życiu lub zdrowiu. W drugim przypadku musiałaby nastąpić w efekcie podjęcia interwencji – związanej z ochroną bezpieczeństwa bądź porządku publicznego, ratowania życia lub zdrowia ludzkiego czy też mienia, do której doszłoby poza służbą – skutkującej narażeniem własnego życia lub zdrowia. Trzecią okolicznością jest utrata życia podczas pełnienia służby w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych albo konfliktu zbrojnego.

Komu będzie przysługiwało świadczenie?

Ustawa przewiduje, że świadczenie przysługiwałoby członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych. Będą mogły pobierać je osoby najbliższe dla zmarłego. W projekcie wymienieni zostali małżonkowie, dzieci poniżej 18. roku życia i powyżej, jeśli są całkowicie niezdolne do pracy, dzieci uczące się do 25. roku życia, a także rodzice.

Kwota świadczenia pieniężnego dla rodzin mundurowych

Nowe świadczenie dla rodzin zmarłych mundurowych w założeniu wypłacane ma być co miesiąc. Jeśli pobierać będzie je małżonek bądź całkowicie osierocone dziecko, wsparcie finansowe wynosić ma 100 proc. przeciętnego uposażenia funkcjonariusza danej formacji albo żołnierza zawodowego. Rodzice zmarłej osoby i dzieci przysługiwać będzie świadczenie w wysokości 50 proc. przeciętnego uposażenia.

Jeśli zaproponowane przepisy zostaną przyjęte, wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.

Przez Covid-19 nie może uzyskać świadczenia 500+
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE