Najwyższa Izba Kontroli oceniła walkę z pandemią na Podkarpaciu. Jakie są wyniki?

2021-04-21 16:38 a.z. A.I
Koronawirus w Polsce. Dane Ministerstwa Zdrowia z 11 kwietnia
Autor: SHUTTERSTOCK Koronawirus w Polsce, 11 kwietnia. Ile jest dziś zakażeń 11.04.2021?

Bez zarzutów radzi sobie Podkarpacie podczas trwającej pandemii koronawirusa. Tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, która przyjrzała się sytuacji w naszym województwie. I choć wskaźnik śmiertelności wśród chorych na COVID-19 jest na Podkarpaciu wyższy niż w pozostałych częściach kraju, to NIK dobrze ocenił działania antycovidowe w naszym województwie.

Od marca ubiegłego roku w naszym kraju obowiązuje stan epidemii, który wymaga wielkiego zaangażowania przede wszystkim ze strony białego personelu – lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, ale także służb i inspekcji zaangażowanych w zarządzanie sytuacją kryzysową. Pod kątem sprawności działania i logistycznego przygotowania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej zostaliśmy w ostatnim czasie skontrolowani przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła walkę z pandemią na Podkarpaciu. Jakie są wyniki?

W ubiegłym tygodniu wpłynął protokół pokontrolny, w którym zawarta była ocena dotychczasowych działań w zakresie przygotowania się do reagowania w przypadku wystąpienia chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych oraz działań podjętych w związku z wystąpieniem epidemii Covid-19.

CZYTAJ TAKŻE: Podkarpackie - luzowanie obostrzeń po 25 kwietnia. Co będzie otwarte? [LISTA]

Protokół ten wyraźnie wskazuje, że zarówno stan przygotowań, jak również realizacji działań związanych z zarządzaniem sytuacją epidemiczną, był realizowany bez zastrzeżeń. W związku z tym, że nie stwierdzono nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała uwag ani wniosków.

Żeby wyobrazić sobie skalę pandemii, warto przytoczyć statystykę wyjazdu karetek - między 1 marca a 19 kwietnia 2019 roku te do pacjentów wyjeżdżały 7 tysięcy razy. W tym samym czasie ale w roku ratownicy wyjeżdżali aż 21 tysięcy razy.

Wojewoda Ewa Leniart o pandemii

Wszelkie działania były podejmowane adekwatnie do potrzeb dynamicznie zmieniającej się sytuacji pandemicznej. – Angażowaliśmy i przygotowywaliśmy szpitale podkarpackie do zaopiekowania się pacjentami z COVID-19, jak również zaangażowaliśmy działania służb wojskowych, PSP, Policji w przeciwdziałanie procesowi rozprzestrzeniania się koronawirusa. To wszystko wymagało dużych środków finansowych - powiedziała wczoraj wojewoda podkarpacki Ewa leniart.

Podmioty lecznicze zostały wsparte finansowo z budżetu państwa na przygotowania przede wszystkim w zakresie organizacji opieki nad pacjentami zakaźnymi, jak również m. in. wsparcie w zakresie przebudowy instalacji tlenowych. 

Kwietniowa Rzeszowska Masa Krytyczna indywidualnie!
Jak ogarnąć emocje w pracy - Monika Gabriela Sójka