W szpitalu w Kozienicach brakuje rąk do pracy

2020-10-17 10:09 Sandra Białek-Pawłowska
Szpital w Kozienicach
Autor: SZPITAL KOZIENICE

29 pracowników placówki przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej. Dyrekcja szpitala poinformowała o sytuacji placówki.

W związku z wykryciem zakażenia koronawirusem u lekarzy Oddziału Zakaźnego w ubiegłą środę i czwartek część pacjentów z Oddziału Zakaźnego zostało przewiezionych do szpitala w Przysusze. 4 pacjentów w stanie ciężkim, wymagających wentylacji mechanicznej jest hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii w SP ZZOZ w Kozienicach. Pozostałych chorych, których stan zdrowia na to pozwalał, wypisano do domu i ich dalsze leczenie prowadzone będzie w warunkach izolacji domowej.

Mając na uwadze duży wzrost zakażeń SARS CoV-2 i zachorowań na COVID-19 będziemy się starali wznowić najszybciej działalność Oddziału Zakaźnego, ale to głównie zależy od zorganizowania zespołu lekarzy i pielęgniarek, którzy zechcą podjąć pracę w Oddziale Zakaźnym. Podjęliśmy już rozmowy z personelem medycznym: lekarzami i pielęgniarkami i jest nadzieja że niebawem wznowimy udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Zakaźnym.

Czytamy w komunikacie na stronie kozienickiego szpitala. Problemy pojawiły się również na oddziale Chirurgii Ogólnej

W związku z wykryciem zakażenia koronawirusem u jednego z lekarzy Oddziału Chirurgii Ogólnej wstrzymaliśmy przyjęcia do tego oddziału. Prowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne. Pacjenci przebywający w Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz pracownicy tego oddziału zostali przebadani w kierunku zakażenia COVID-19. Informujemy wszystkich zainteresowanych, że pacjenci (obecnie 7 osób), przybywający w oddziale są zaopiekowani oraz należycie zabezpieczeni przed zakażeniem zgodnie z obowiązującymi procedurami w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym. Oczekujemy na wyniki badań. O wznowieniu przyjęć będziemy Państwa informować na bieżąco. Jeśli wyniki badań okażą się ujemne, po wydaniu pozytywnej decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kozienicach natychmiastowo wznowimy przyjęcia do oddziału.

Szpital ograniczył przyjęcia planowe do oddziałów: chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznego, laryngologicznego i ginekologiczno-położniczego. Pacjenci, którzy mają wyznaczony termin zabiegu, proszeni są o kontakt z lecznicą.

Obecnie realizujemy świadczenia zdrowotne w następujących oddziałach szpitalnych: Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Ginekologiczno – Położniczym, Neonatologii, Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii, Pediatrii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Otolaryngologii, SOR 

Czytamy w komunikacie. Na chwilę obecną 14 osób z personelu szpitala jest objętych izolacją, w tym 5 lekarzy oraz 15 osób jest objętych kwarantanną przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Kozienicach.