Tysiąc osób zgłosiło się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Radomiu w 2020 roku

2021-03-02 17:45 Wojtek Wójcikowski
wku Radom
Autor: Wojciech Wójcikowski

Tysiąc osób w 2020 roku zgłosiło się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Radomiu, zaś 500 zasiliło szeregi polskiej armii. Mimo pandemii nie brakuje tych, którzy swoją przyszłość widzą w koszarach i mundurze. Pracownicy WKU w Radomiu cały czas prowadzą akcje informacyjną pokazując ofertę dla osób którzy chcą robić karierę w armii.

Wojskowi zachęcają uczniów ostatnich szkół średnich do studiów na państwowych szkołach oficerskich w Warszawie, Gdyni, Wrocławiu i Dęblinie. Po ukończeniu 5 letnich studiów można otrzymać tytuł oficerski. Chętni mogą się zgłosić także do służby przygotowawczej, to ochotnicza forma służby wojskowej przygotowująca osoby bez wyszkolenia wojskowego- może być to jednak droga do służby zawodowej. Ochotnicy mogą podjąć terytorialną służbę wojskową odbywana jest w formie rotacyjnej i dyspozycyjnej. Nie brakuje osób, które chcą związać swoją karierę z wojskiem. Cały czas Wojskowa Komenda Uzupełnień prowadzi kampanię informacyjną dotyczącą służby wojskowej

- Pandemia nw jakiś sposób spory ograniczyła nam bezpośrednich spotkań z potencjalnym kandydatem. Mamy wszelkiego rodzaju imprez które organizowane w gminach, miastach. tam były nasze stoiska i nasi pracownicy i tam można było dowiedzieć się wszystkich informacji. Teraz ten kontakt się zmienił.Postawiliśmy na współpracę ze wszystkimi szkołami średnimi na terenie działania WKU. Przesłaliśmy do ponad 65 szkół średnich mailowo jak również pocztą materiały dotyczące służby kandydackiej. Do tej pory przeprowadziliśmy już kilkanaście zajęć zdalnych online z uczniami tych klas przedstawiającym pełen zakres informacji dotyczący ubiegania się o dostanie się na uczelnię wojskową.W dalszym ciągu zgłaszają się kolejne szkoły z której z którymi w ustalamy terminy. Staramy się współpracować z urzędami pracy, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, wszelkiego rodzaju różnego rodzaju związki strzeleckimi, jednostkami ochotniczej straży pożarnej. Liczba chętnych do wojska jest nie maleje a my staramy się dotrzeć z informacją, bo to jest nasze główne działanie - mówi ppłk Zbigniew Adamczyk wojskowy komendant uzupełnień w Radomiu.

Wszyscy chętni, którzy chcą dowiedzieć się więcej o tym, co proponuje polska armia mogą otrzymać informację w siedzibie WKU w Radomiu przy ul. 1905 roku. Należy jednak pamiętać o panujących w siedzibie