Radomianie podatek od nieruchomości zapłacą później

2021-01-15 15:31
Pieniądze
Autor: Fz Pieniądze

Rada miejska wczoraj zdecydowała się na przesunięcie płatności rat za podatek od nieruchomości. Ma to być ulga dla przedsiębiorców zmagających się z pandemią.

Radni zdecydowali, że terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatne w ustawowym terminie w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju i czerwcu zostaną przedłużone do 15 listopada. Z takiej możliwości mogą korzystać przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe, których płynność finansowa pogorszyła się w związku z pandemią.

- Jako samorząd wykorzystujemy wszelkie możliwości jakie daje nam prawo, by w tym trudnym czasie pomóc w utrzymaniu istniejących miejsc pracy. Przypomnę, że przedsiębiorcy nadal mogą korzystać też na przykład z ulg w opłatach z tytułu najmu nieruchomości należących do miasta - mówi prezydent Radosław Witkowski.

Aby skorzystać z tego rozwiązania, trzeba złożyć w urzędzie miejskim odpowiedni wniosek, dotyczący pogorszenia się sytuacji finansowej firmy. W ubiegłym roku, taki wniosek złożyło 138 podatników. Kwota przesuniętych rat wyniosła ponad 2,6 mln złotych.