Prawie 300 projektów z dofinansowaniem od samorządu Mazowsza i UE

2021-06-18 13:13 ALB
276 projektów z subregionu radomskiego z dofinansowaniem od samorządu Mazowsza
Autor: Karol Pakosz

Łącznie z budżetu samorządu przeznaczono na nie 7,4 mln złotych.

276 projektów z subregionu radomskiego ze wsparciem. Samorząd Mazowsza przeznaczy na ich finansowanie 7,4 mln złotych. Wśród projektów znajdują się m.in. Modernizacje placów zabaw, budowy siłownie na świeżym powietrzu czy przebudowa dróg. W planach są kolejne inwestycje:

Jesteśmy na etapie wsparcia finansowego, o czym zdecyduje niebawem sejmik województwa mazowieckiego, co do intencji sejmiku i podjętej dobrej decyzji, a więc przyznaniu finansowania ponad 170 mln na subregion radomski.

Powiedział Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa. Decyzja sejmiku dotyczy inwestycji realizowanych przez samorząd Mazowsza.​

ESKA XD #025 - EKIPA, IGRZYSKA TOKIO, SPRZEDAWCY SAMOCHODÓW