Białobrzegi urząd

i

Autor: AD

Powiat białobrzeski zatwierdził budżet. Na co będą wydawane pieniądze?

2020-12-29 18:40

Główne wydatki pochłonie oświata, administracja publiczna, w tym pomoc społeczna oraz utrzymanie transportu publicznego. Radni powiatu białobrzeskiego przyjęli uchwałę budżetową. Niespodzianek i ambitnych planów nie było, a w inwestycjach przeważają remonty i przebudowy dróg.

Plan dochodów w przyszłym roku to ponad 40 mln  53 tys. zł. Wydatki mają przekroczyć  40 mln 881 tys. zł. Główne koszty to oświata, administracja publiczna wraz z jednostkami organizacyjnymi, także placówkami pomocy społecznej oraz komunikacja i transport publiczny. W planach inwestycyjnych zdecydowanie przeważają inwestycje drogowe. Jak twierdzi wicestarosta Bartłomiej Kowalczyk już zostały złożone wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych. Chodzi o trasy powiatowe między Suchą a Kamieniem i między Stromcem, Podlesiem Dużym a Dobieszynem. Planowana jest też przebudowa drogi w Lisowie i wykonanie dokumentacji na potrzeby przyszłych remontów na terenie gminy Wyśmierzyce. Remontowane będą też drogi zniszczone przez powodzie i ulewne deszcze. Tu na lepszą komunikację mogą liczyć mieszkańcy korzystający z tras Wyśmierzyce - Paprotno - Olszowa, Białobrzegi - Radzanów, Radzanów - Kadłubska Wola, Siemiradz - Bród i Tomczyce - Grzmiąca. Na tym odcinku roboty mają by  prowadzone w Ulaskach Stamirowskich.

- Jednak rozpoczęcie tych inwestycji zależy od przekazania funduszy i decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Związane jest to z przebiegiem pandemii COVID-19, bo obecnie środki finansowe przekazywane są głównie na doposażenie szpitali i placówek służby zdrowia oraz zakup środków dezynfekujących - wyjaśnia Bartłomiej Kowalczyk.

Planowane są też zakupy sprzętu dla Powiatowego Zarządu Dróg czy oczekiwana od lat modernizacja oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu. Obecna, z której korzysta placówka położona na terenie Natura 2000, jest bardzo przestarzała a ewentualna awaria mogłaby zagrażać środowisku. Obecnie ogłoszono drugi przetarg, który ma wyłonić wykonawcę tej inwestycji.

Życzenia na 2021! Czego życzymy sobie w nowym roku?
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE