Poezja dziecięca królowała w PSP numer 29 w Radomiu. [FOTO]

2020-02-25 12:16 Sandra Białek-Pawłowska

"Kaczka Dziwaczka", "Samochwała", czy "Na Straganie"... Między innymi takie utwory polskich poetów można było usłyszeć podczas XX konkursu recytatorskiego "Spotkanie z Poezją" w Publicznej Szkole Podstawowej numer 29.

W XX jubileuszowej edycji konkursu recytatorskiego "Spotkanie z Poezją" w Publicznej Szkole Podstawowej numer 29 w Radomiu udział wzięło 46 uczniów z klas 0-3.

Nasze kryteria są dopasowane i współmierne z kryteriami w konkursach miejskich i ogólnopolskich. Przede wszystkim jest to odpowiedni dobór repertuaru do możliwości wykonawczych dziecka, odpowiednio dobrany wiersz do płci- chłopiec nie mówi o "Zosi Samosi", bo to troszkę dziwnie brzmi. Również pod uwagę bierzemy interpretację utworu, dykcję -piękną, naturalną, nie sztuczną nie wymuszoną i ogólne wrażenia artystyczne.

Mówi nauczycielka i organizatorska konkursu Danuta Wąsik.

Zmagania młodych recytatorów oceniała komisja w składzie: dyrektor  Maria Skurkiewicz, oraz nauczyciele Elżbieta Kozłowska i  Bożena Pisarska.

Recytacji wierszy przysłuchiwała się licznie zgromadzona publiczność- rodzice, nauczyciele i uczniowie.  Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody książkowe .

Laureaci XX   Szkolnego Konkursu Recytatorskiego będą reprezentować szkołę w konkursach miejskich i ogólnopolskich tj. ,,XXXVII  Małym Konkursie  Recytatorskim’’, 43 Konkursie Recytatorskim  ,,Warszawska  Syrenka’’, Międzyszkolnym Konkursie  Recytatorskim w PSP nr 3 oraz w Konkursie ,,Dziecięcy Świat Poezji,, w Domu Kultury Borki.