Pacjenci z COVID-19 nie chcą przebywać w kozienickim izolatorium

2021-04-15 15:01
szpital łóżka koronawirus
Autor: Pixabay

Choć byliby pod opieką lekarze i pielęgniarek to oni wolą chorować w domu. Pacjenci wypisywani z oddziałów covidowych nie chcą być leczeni w wyznaczonym izol​atorium w Kozienicach. Decydują się na pobyt w domu choć mogą jeszcze zarażać.

Izolatorium w Kozienicach działa od końca marca. Dla chorych na COVID-19 jest przygotowanych 26 miejsc. Zgodnie z przyjętymi zasadami mogą tam przebywać osoby samodzielne, które nie wymagają tlenoterapii. Jednak chętnych do przebywania w izolatorium jest jak na lekarstwo.

- Wytypowaliśmy do przebywania w izolatoirum kilkanaście osób, które nie wymagają już pobytu w szpitalu. Ani jedna osoba nie zgłosiła się do tego ośrodka. Poleciłem wpisywania do dokumentacji medycznej takiej adnotacji, że nie ma zgody na zgłoszenie się do izolatorium - mówi Andrzej Cieślik pełnomocnik ministra zdrowia w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym.

Podobne izolatorium istniało w Radomiu w hotelu przy ul. Poniatowskiego.