Do końca roku „bomba Ekologiczna” ma zniknąć z Pionek. Są pieniądze na utylizację

2021-02-23 11:55 Jakub Białczak
Pronit Pionki
Autor: UM Pionki

Chodzi o nitrocelulozę zalegająca na terenie byłych zakładów Pronit. Władze miasta podpisały umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie tego zadania.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej dofinansuje kwotą ponad 3,8 miliona złotych projekt „Likwidacja bomby ekologicznej na terenie po byłych ZTS Pronit w Pionkach”. Jego celem jest likwidacja pokładów nitrocelulozy o masie 350 ton na działce o powierzchni ponad dwóch hektarów. Całkowity koszt projektu to ponad 4,5 miliona złotych.

Zanim władze miasta mogły podpisać umowę na dofinansowanie zgodę musiała wyrazić rada miejska. Decyzję podjęto jednogłośnie na ostatniej nadzwyczajnej sesji.

Nitroceluloza ma zostać wydobyta i zutylizowana do 31 grudnia.