Było odwołanie od decyzji wojewody- jest reakcja wojewody w sprawie szpitala miejskiego

2021-02-18 15:08 Wojtek Wójcikowski
Tochtermana 1
Autor: źródło RSS Szpital

Jest odpowiedź wojewody na odwołanie dotyczące funkcjonowania Radomskiego Szpitala Specjalistycznego dotyczącego listy oddziałów jakie mają być przygotowane dla pacjentów chorych na COVID-19. Wojewoda w części uwzględnił sugestie dyrekcji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

W przesłanym do naszej redakcji komunikacie możemy przeczytać, że wojewoda- po analizie sytuacji przychylił się do sugestii władz szpitala, aby dermatologia i chirurgia naczyń były wyłączone z leczenia chorych zakażonych SARS COV-2. Nie zgodził się jednak na to w przypadku oddziału ortopedyczno- urazowego.

Ostatecznie dla pacjentów z Covid-19 zostaną przeznaczone łóżka na: Oddziale Neurologicznym, Oddziale Udarowym, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym, Oddziale Chirurgii Ogólnej, Oddziale Dziecięcym, Oddziale Urologicznym z Pracownią Litotrypsji, Oddziale Chirurgii Naczyniowej. Pozostałe oddziały Szpitala zobowiązane są do realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów bez zakażenia wirusem SARS-CoV-2.Decyzja została zmieniona w zakresie Oddziału Dermatologii. Zgodnie z wnioskiem RSS Wojewoda odstąpił od wyznaczenia go jako oddziału dla pacjentów z Covid-19. W zamian za to wskazany został Oddział Chirurgii Naczyniowej.Nie było możliwe przychylenie się do postulatu Dyrektora RSS w zakresie wyznaczenia Oddziału Ortopedyczno-Urazowego dla pacjentów z Covid - 19. Przywrócenie tego oddziału dla pacjentów z innymi schorzeniami jest konieczne dla zabezpieczenia świadczeń zabiegowych, zwłaszcza w związku z tym, że Oddział Chirurgii pozostaje „covidowy”- czytamy w komunikacie.

Dyrektor Wydziału Zdrowia zaapelował do Dyrektora Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego o pilne usprawnienie organizacji pracy SOR w placówce, szczególnie w zakresie pretriage i diagnostyki wstępnej pacjentów podejrzanych o zakażenie SARS-Cov-2, które muszą być realizowane zgodnie z wytycznymi Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Chorób Zakaźnych.