2 miliony złotych długu odpracowali wobec Zarządu Lokalami radomianie.

2021-02-23 15:50 Wojtek Wójcikowski
MZL Radom
Autor: Wojciech Wójcikowski

2 miliony 200 tysięcy złotych długu odpracowali najemcy wobec Miejskiego Zarządu Lokalami w Radomiu. Wszystko w ramach trwającego 5 lat programu w których długi za niepłacenie czynszu można odpracować w szkołach, szpitalu albo Zakładzie Usług Komunalnych.

W czasie trwania projektu który powstał z inicjatywy władz Miejskiego Zarządu Lokalami i władz miasta, ma on ułatwić osobom zadłużonym spłacenie swojego długu poprzez pracę w jednostkach gminy takich jak szkoły, Zakład Usług Komunalnych, szpital czy Miejski Zarząd Lokalami. Godzina pracy dla miasta oznacza 16 złotych długu mniej.

- Wydaję nam się, że jest to udany program. Od marca 2016 roku podpisaliśmy 512 umów i jedt to kwota opracowania 2 miliony 200 tysięcy. Zarówno kwota jak i liczba umów robią wrażenie. W programie może wziąć udział każdy, kto ma zobowiązania długi wobec miasta i Miejskiego Zarządu Lokalami. Mogą go odpracować głowni lokatorzy i osoby mieszkające z nimi w jednym gospodarstwie. Odpracowanie jest jednym ze sposobów spłaty zadłużenia, innym sposobem jest rozłożenie na raty albo spłata całego zadłużenia. Ostatni rok 2020 - rok pandemii sprawił, że tych nowych umów było mniej, mniej też długu zostało odpracowane. Kwota odpracowania z umów nowo zawartych wynosiła nieco ponad 20 tysięcy. Musimy jednak pamiętać, że COVID-19 sprawił że możliwość odpracowania w poszczególnych jednostkach jest mniejsza. Szkoły są zamknięte a możliwości pracy w szpitalu i innych instytucjach ograniczone, ale udało się odpracować tysiąc godzin. Dzięki temu programowi około 120 osób. Rekordzista odpracował ponad 80 tysięcy złotych długu, pracuje u nas od początku trwania tego programu. Jest to osoba wyjątkowo wytrwała i solidna w tym co robi - mówi Sławomir Stanikowski dyrektor Miejskiego Zarządu Lokalami.

Na odpracowanie długu zdecydowała się jedna z mieszkanek Radomia, pragnąca zachować anonimowość.

- Jestem bardzo zadowolona, godziny mi pasują, i finansowo jest dobrze, bo stanęłam na nogi trochę przez to, że ten program powstał - mówiła naszemu reporterowi kobieta.

Jednak odpracowana kwota to tylko kropla w morzu zadłużenia. Lokatorzy są winni Miejskiemu Zarządowi Lokalami 25 milionów złotych.