Trwa przebudowa drogi krajowej nr 28 z Przemyśla do Medyki

2021-05-11 15:39 ac
medy
Autor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Wyremontowany zostanie 7 kilometrowy odcinek. Cała inwestycja pochłonie 99 milionów złotych, a jej zakończenie planowane jest na lipiec 2022 roku.

Aktualnie roboty prowadzone są po prawej stronie drogi. Trwa usuwanie warstwy humusu, wykonywanie: wykopów, nasypów, warstwy mrozoochronnej, podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwiązanego 0/31,5. Ponadto prowadzone są prace związane z budową przepustów i kanału technologicznego oraz przebudową sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

 Co zostanie zrobione?

Pojawią się dwa pasy w każdym kierunku z pasem dzielącym o szerokości 3,5 m.

Pół kilometra przed przejściem granicznym, na dojeździe do granicy prawa strona jezdni będzie miała rozszerzenie do czterech, a następnie do pięciu pasów ruchu w kierunku wyjazdu na Ukrainę.

Jak informuje na swej stronie internetowej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, nawierzchnia zostanie wzmocniona do nośności 115 kN/oś, skrzyżowania zostaną rozbudowane z zastosowaniem dodatkowych pasów dla relacji skrętnych, wybudowane lub przebudowane zostaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, wybudowane zostaną zatoki autobusowe, dodatkowe jezdnie i zjazdy umożliwiające dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze, a także miejsca do ważenia pojazdów i kontroli pojazdów.

medyka
Autor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

W ramach zadania będzie zrealizowana także m.in.:

  • korekta trasy i niwelety drogi z wprowadzeniem normatywnych łuków,
  • renowacja systemu odwodnieniowego (przebudowa i budowa rowów, przebudowa budowa i likwidacja istniejących przepustów),
  • budowa i przebudowa oświetlenia drogi,
  • budowa kanału technologicznego,
  • budowa urządzeń ochrony środowiska,
  • wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • budowa, przebudowa lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej wszystkich branż występujących w obszarze inwestycji,
  • inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takich jak wycinka i nasadzenia zieleni, rozbiórki elementów dróg istniejących, rozbiórki wiat przystankowych itp.

Wykonawcą prac jest firma Eurovia Polska S.A. Wartość umowy to ponad 99 mln zł.

Zakończenie inwestycji planowane jest na lipiec 2022 roku.

Żródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Spartan - wylęgarnia żużlowych talentów w Przemyślu