Honorowi Dawcy Krwi

i

Autor: pck.lublin.pl

Przepisy

Honorowi dawcy krwi stracą prawo do zniżek na przejazd koleją?

Honorowi Dawcy krwi stracą ważną zniżkę już 1 lipca. Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi uprawnia do szeregu przywilejów, w tym korzystanie poza kolejnością ze świadczeń POZ i aptek. Ponadto przysługuje im bezpłatne zaopatrzenie w leki. Jednak już niebawem nie będą mogli jednak korzystać z 33% ulgi na przejazd koleją i autobusami. Dlaczego?

Honorowi dawcy krwi stracą prawo do zniżek na przejazd koleją, sprawa powiązana jest z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego, które zaplanowano na 1 lipca 2023 roku.

Honorowi dawcy krwi nie będą już mogli korzystać ze zniżki 33 proc. na przejazd koleją i autobusami. Ulgę wprowadzono na czas epidemii koronawirusa, aby zachęcić ozdrowieńców do oddawania osocza – informuje serwis prawo.pl.

Honorowi dawcy krwi bez zniżek. Dlaczego?

Honorowi dawcy krwi mogą korzystać z ulgi w wymiarze 33 proc. w przejazdach koleją. Profit ten istnieje za sprawą nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Jednak trzeba zwrócić uwagę na szczególny zapis. Uprawnienia do ulgi przysługują honorowym dawcom krwi w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Serwis prawo.pl informuje, że art. 9a ust. 1 pkt 2 określa, że honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości 33 proc. na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:

  • kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,
  • kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne - na podstawie biletów jednorazowych.

Jakie ulgi pozostaną po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego?

Co ciekawe przepis dotyczący dwóch dni wolnych przysługujących honorowym dawcom krwi będzie obowiązywał po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego, z kolei uprawnienia do ulg na przejazd koleją - już nie. Przypominamy, że zgodnie z opublikowanym 2 maja projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia stan zagrożenia epidemicznego zostanie odwołany 1 lipca 2023 roku.

Krwiodawstwo - badanie próbek dawcy

Honorowy Dawca Krwi - przywileje

Honorowy Dawca Krwi może korzystać z następujących przywilejów:

  • posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500 kcal (czekolady); - bezpłatne wyniki badań diagnostycznych (grupa krwi, morfologia, badania markerów czynników zakaźnych przenoszonych przez krew) - wyniki badań można odebrać po 7 dniach od oddania krwi lub jej składników;
  • zwrot kosztów zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy;
  • bezpłatne przejazdy komunikacją miejską
  • korzystanie z aptek i POZ poza kolejnością
  • zwrot kosztów przejazdu do najbliższej placówki publicznej służby krwi (RCKiK lub TO);
  • karta identyfikacyjna grupy krwi (po co najmniej trzykrotnym oddaniu krwi);
  • ulga podatkowa - odliczenie wartości oddanej krwi i jej składników od dochodu;;
  • 2 dni wolnego od nauki lub pracy – w dniu oddania krwi lub jej składników oraz w dniu następującym po nim. W przypadku niezakwalifikowania się do oddania krwi lub w przypadku zgłoszenia się na badania kontrolne dzień wolny nie przysługuje, wydawane jest wówczas zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy lub w szkole na czas określony.

Przywileje Honorowego Dawcy Krwi zależne są od oddanych litrów krwi.