W murach Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku odbędzie się Zjazd Dziekanów

2021-06-09 13:14 Mr. J
Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Autor: Politechnika Warszawska Filia w Płocku

W murach Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku w dniach 10 i 11 czerwca 2021 roku odbędzie się Ogólnopolski Zjazd Dziekanów wydziałów uczelni prowadzących kształcenie na kierunku Budownictwo.

Zjazd jest spotkaniem osób sprawujących funkcje kierownicze w uczelniach technicznych w Polsce, organizowanym corocznie przez inne ośrodki akademickie. Tegorocznym organizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej z udziałem Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

zjazd dziekanow
Autor: Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Patronat honorowy nad organizowanym wydarzeniem objęli: JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Przewodnicząca Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska oraz Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prof. dr hab. Zbigniew Kledyński. Patronami medialnymi zjazdu są: Builder, Inżynier Budownictwa, Inżynieria i Budownictwo, Materiały Budowlane, Przegląd Budowlany.

Zjazd realizowany jest w dwóch częściach.

Pierwsza (w trybie zdalnym) odbyła się 22 kwietnia 2021 r. Wzięło w niej udział ponad 90 osób, w tym Rektorzy i Dziekani reprezentujący 20 uczelni publicznych, przedstawiciele instytucji badawczych i naukowych oraz organizacji zawodowych. Drugą (w trybie hybrydowym, z zachowaniem reżimów sanitarnych i obowiązujących obostrzeń) zaplanowano na dzień 10 i 11 czerwca w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na online@grupazpr.pl!