Startuje program stypendialny dla uczniów płockich szkół, finansowany z budżetu Miasta

2021-06-07 11:36 Mr. J
uczniowie
Autor: Михаил Мингазов

Stypendia pod nazwą „Płocka szansa edukacyjna” przyznawane są uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej – dochód poniżej 3.100 zł brutto miesięcznie na osobę w rodzinie oraz osiągającym bardzo dobre i dobre wyniki nauczania.

Program Stypendia Miejskie został zakończony i nie będzie kolejnego naboru wniosków w tym programie. Ostatnie przelewy stypendium miejskiego zostaną zrealizowane do dnia 15 czerwca tego roku. Jednocześnie Radni Miasta Płocka przyjęli nowy program stypendialny pod nazwą Płocka Szansa Edukacyjna.

O stypendium Płockiej szansy edukacyjnej mogą ubiegać się uczniowie:

  • uczęszczający do szkół dla młodzieży, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock oraz publicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych, do czasu ukończenia kształcenia,
  • posiadający dochód na osobę w rodzinie poniżej 3.100 zł,
  • osiągający dobre wyniki nauczania, tzn. średnia ocen co najmniej:

5,20 w szkole podstawowej klasy IV - VI,

5,00 w szkole podstawowej klasy VII - VIII,

4,50 w szkołach ponadpodstawowych,

  • posiadający rachunek bankowy - przy czym może to być rachunek bankowy ucznia lub osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wniosek o przyznanie stypendium Płockiej szansy edukacyjnej można złożyć w terminach:

  • w czerwcu do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno - wychowawczych - stypendium na I semestr roku szkolnego (średni dochód - za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj)
  • do 5 dnia lutego - stypendium na II semestr roku szkolnego (średni dochód - za sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień)

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: online@grupazpr.pl