Jak wyglądały twarze Piastów pochowanych w Płocku? Dowiemy się tego przed końcem roku!

2020-02-14 11:27 K.K
Kaplica Królewska
Autor: Google Street View

Wszystko w ramach badań prowadzonych w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk oraz na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Próbki materiału kostnego zostały pobrane podczas prac konserwatorskich, architektonicznych i archeologicznych prowadzonych w latach 2018 i 2019 w bazylice katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku.

Jak poinformowała płocka kuria diecezjalna, pobrane próbki materiału kostnego należą do przedstawicieli dynastii Piastów pochowanych w kościele. Pobrano je zarówno z Kaplicy Królewskiej, jak i z krypty znajdującej się pod kaplicą. Decyzję o wyrażeniu zgody na pobranie próbek i przeprowadzenie badań poprzedziła konsultacja z grupą ekspertów powołaną biskupa płockiego Piotra Liberę. Przewodniczył jej prof. Henryk Samsonowicz.

Pobrane materiały są obecnie poddawane najróżniejszym badaniom. Między innymi datowaniu i analizom DNA. Wszystko w ramach projektu „Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych” realizowanego w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk i na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jak informuje kuria, projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki.

Co ciekawe badania zaplanowane w projekcie mają pozwolić na wizualizację wyglądu Piastów. Wszystko za sprawą rekonstrukcji twarzy dokonywanych na podstawie trójwymiarowych skanów czaszek. Prace powinny zostać zakończone do grudnia tego roku. Ich wyniki zostaną przedstawione podczas specjalnej konferencji, która odbędzie się w naszym mieście.