Hala Sportowa przy Pola w Pile gotowa

2021-04-08 21:19
hala
Autor: Starostwo Powiatowe w Pile

Trwa odbiór techniczny obiektu.

Budynek wyposażony został w salę sportową, zaplecze socjalne, szatnie, prysznice i toalety. Zamontowano również oświetlenie zewnętrzne. Koszt całej inwestycji wyniósł ponad 15 mln zł. Nowy obiekt będzie służył LO przy Pola oraz uczniom Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego. Popołudniami natomiast mają tam ćwiczyć kluby sportowe i będą organizowane wydarzenia o charakterze widowiskowym. W ramach inwestycji powstały drogi dojazdowe do budynku, parkingi i posadzona zieleń.