Kolejowy ROZBIÓR Ostrowa??!!

2020-02-11 22:42 BO
Kolejowy ROZBIÓR Ostrowa?
Autor: BO

To będzie kolejowy ROZBIÓR Ostrowa Wielkopolskiego! Władze miasta bardzo krytycznie oceniają nowy pomysł budowy Kolei Dużych Prędkości, w którym - jako miasto rozjazdowe do Wrocławia i Poznania- pomijany jest właśnie Ostrów. Miasto z tradycjami kolejarskimi, które generuje ruch pasażerski w skali roku na poziomie miliona osób. Dlatego zapowiadają liczne apele i konsultacje społeczne. Do tych działań przyłączył się także powiat ostrowski i senator Ewa Matecka. Władze Ostrowa liczą na kolejnych "pomocników"

Emocje i oburzenie  samorządowców wywołało zaprezentowane pod koniec stycznia  2020 roku strategiczne studium lokalizacyjne Centralnego Portu Komunikacyjnego, który prezentuje nowy przebieg linii kolei dużych prędkości -  tzw. dziesięciu szprych, które mają prowadzić do CPK z różnych kierunków Polski.

Zaprezentowany dokument - wyklucza Ostrów ! Rozjazd do Poznania robi w Kaliszu a do Wrocławia- w Sieradzu.

Taki stan rzeczy- chcę to powiedzieć z całą mocą- uderza w żywotne interesy naszego miasta. Dlatego stanowczo sprzeciwiamy się dokonywanemu na naszych oczach rozbiorowi ostrowskiego węzła kolejowego.


Mówi Beata Klimek- prezydent Ostrowa, która wraz z ostrowskim starostą chce walczyć o włączenie miasta do rządowych planów rozbudowy kolei, bo te obecnie proponowane- zagrażają miastu- dodaje Klimek.

Proponowany w dokumencie przebieg diametralnie zmienia NA NIEKORZYŚĆ sytuację Ostrowa. Drastycznie zmieniając jego znaczenie, poprzez odebranie strategicznej funkcji jako obecnego rozjazdu do Wrocławia i Poznania.


Miasto wystosowało już apel do polskiego rządu, parlamentu, marszałka wielkopolskiego i wojewody. Na najbliższej sesji apel mają też podjąć Radni Miejscy Ostrowa.

Beata Klimek chce zwołać też nadzwyczajne posiedzenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Chcemy zorganizować duże spotkanie zarówno z parlamentarzystami z regionu, jak i samorządowcami z naszego terenu, aby omówić proponowany przebieg, a przede wszystkim uzmysłowić, co to oznacza dla Ostrowa. Ten przebieg wyklucza ostrowski węzeł ze strategicznych połączeń i wyklucza mieszkańców komunikacyjnie i społecznie. Na to nie możemy pozwolić.

Mówi prezydent Ostrowa.

Prace nad zaproponowaną w styczniu  koncepcją przebiegu trasy kolei dużych prędkości dopiero ruszyły. Dlatego władze miasta liczą, że uda im się coś zmienić w tym zakresie- na korzyść Ostrowa.

Kolejowy ROZBIÓR Ostrowa?
Autor: BO