Będą dotacje na wymianę pieców węglowych! Wkróce ruszy nabór wniosków.

2020-02-12 13:38 BO
Będzie kasa na wymianę pieców
Autor: Urząd Miasta w Ostrowie Wielkopolskim

​Milion 400 tysięcy złotych na wymianę pieców węglowych w Ostrowie Wielkopolskim w 2020stym roku. Podczas najbliższej sesji radni mają podjąć uchwałę o regułach przyznawania dotacji.Pieniądze zostały już przygotowane w tegorocznym budżecie miasta. Teraz- zgodnie z prawem- radni miejscy muszą podjąć stosowną uchwałę w tym zakresie. To coroczny obowiązek, bo miasto co roku zwiększa pulę na ten cel. A w tym roku przygotowało też inne zmiany.

Dotacje dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła przyznawane są od 2015 roku. Dzięki temu z miasta znikają kolejne stare „kopciuchy”. Kwota dotacji  wynosiła do tej pory 5 tysięcy złotych- w przypadku wymiany na ogrzewanie gazowe czy podłączenie do miejskiego cieplika. I 10 tysięcy, gdy w grę wchodziła pompa ciepła.

W tym roku, by zachęcić mieszkańców do włączenia się w miejską sieć ciepłowniczą, ostrowskie władze proponują zwiększenie dofinansowania na takie rozwiązanie – z 5 do 7,5 tysiąca złotych.

Z jednej strony pozbędziemy się kolejnego pieca węglowego, a z drugiej, zwiększenie ilości odbiorców ciepła sieciowego przełoży się na efektywniejsze wykorzystanie infrastruktury ciepłowniczej.

Mówi Mikołaj Kostka, wiceprezydent Ostrowa.

Do tej pory miasto na dotację w zakresie wymiany źródeł ciepła wydało łącznie blisko 4 miliony złotych.

Uchwałą w sprawie tegorocznego rozdania - radni miejscy Ostrowa zajmą się podczas sesji w lutym.

W przypadku jej przyjęcia zostanie przekazana do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.