Czerwona strefa na Opolszczyźnie. Aż osiem powiatów z nowymi obostrzeniami

2020-10-16 11:59 MarcinM
Czerwone strefy w Polsce. Dodatkowe obostrzenia w Świętokrzyskiem! [NOWA LISTA POWIATÓW]
Autor: Pixabay Czerwone strefy w Polsce. Dodatkowe obostrzenia w Świętokrzyskiem! [NOWA LISTA POWIATÓW]

Od soboty kolejne powiaty na Opolszczyźnie znajdą sie w tzw. czerwonej strefie zagrożenia koronawirusem. A to oznacza kolejne obostrzenia i zakazy.

Aż 8 powiatów z Opolszczyzny w czerwonej strefie obostrzeń . A te będą bardziej rygorystyczne. Od soboty w czerwonej strefie będą powiaty :

 • głubczycki,
 • kędzierzyńsko-kozielski,
 • krapkowicki,
 • namysłowski,
 • nyski,
 • oleski,
 • prudnicki
 • strzelecki

Nowe zasady w strefach

Strefa żółta

 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe.
 • kongresy i targi mogą być organizowane wyłącznie online.
 • współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.
 • Wydarzenia kulturalne odbywają się:1. W pomieszczeniach pod warunkiem:a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.2. W obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:a) udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.
 • prowadzenie działalności możliwe w określonych godzinach: od 6:00 do 21:00.Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos.W lokalu klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.Obowiązują limity: co drugi zajęty stolik, 1 osoba na 4 m2.
 • Działalność hotelarska obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia. Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni, gastronomii oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.
 • Nie działają aquaparki i baseny
 • Parki rozrywki - obowiązek, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.
 • Siłownie są zewieszone
 • Kina - obowiązek, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.
 • Sanatoria i rehabilitacja - warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.
 • możliwość organizowania zgromadzeń do 25 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.
 • jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. w uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 5 m2
 • (od 19.10.2020 r.) – organizacja imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne) z udział max 25 osób – bez możliwości zabawy tanecznej. Uczestnicy wesel, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.
 • Transport publiczny - pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:a) 50% liczby miejsc siedzących albob) 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. Obowiązek zakrywania ust i nosa.
 • obowiązek zasłaniania ust i nosa:1) w środkach publicznego transportu zbiorowego;2) w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m;3) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;4) w obiektach handlowych lub usługowych;5) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.
 • handel - obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa¬rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.
 • Zawieszona działalność dyskotek i klubów nocnych
 • Salony fryzjerskie, kosmetyczne i tatuażu – w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.
 • Transport lotniczy - obowiązek:1) zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego;2) dezynfekcji statku powietrznego:a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,c) przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;3) przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Strefa czerwona

 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).
 • kongresy i targi mogą być organizowane wyłącznie online.
 • współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.
 • wydarzenia kulturalne odbywają się:1. W pomieszczeniach pod warunkiem:a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.2. W obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:a) udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.
 • gastronomia - prowadzenie działalności możliwe w określonych godzinach: od 6:00 do 21:00.Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos.W lokalu klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.Obowiązują limity: co drugi zajęty stolik, 1 osoba na 4 m2.
 • działalność hotelarska - obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia. Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni, gastronomii oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.
 • nie działają aquaparki, baseny, wesołe miasteczka, parki rozrywki i siłownie
 • kina - udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym, że nie więcej niż 25% liczby miejsc, widzowie zasłaniają usta i nos.
 • sanatoria i rehabilitacja - warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.​​​​
 • Zgromadzenia - możliwość organizowania zgromadzeń do 10 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.
 • wydarzenia religijne - jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. w uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2
 • wesela i inne uroczystości rodzinne - (od 19.10.2020 r.) - zakaz organizacji imprez okolicznościowych.
 • transport zbiorowy – pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:a) 50% liczby miejsc siedzących albob) 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.Obowiązek zakrywania ust i nosa.
 • obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej.
 • handel - obowiązują limity dotyczące liczby osób w sklepach - dla sklepów o powierzchni do 100 m2 - 5 osób na kasę, dla sklepów powyżej 100 m2 - 1 osoba na 15 m2, obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.
 • salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu - w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.
 • transport lotniczy - – obowiązek:1) zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego;2) dezynfekcji statku powietrznego:a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,c) przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;3) przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.