Obwodnica Giżycka coraz bliżej. Wybrano wykonawcę zadania

i

Autor: GDDKiA Olsztyn

Inwestycje

Podpisano umowę na realizację obwodnicy na Mazurach. Koszt to ponad 100 mln zł

2023-11-18 15:33

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie podpisała umowę na realizację obwodnicy Giżycka. Inwestycja ma kosztować kilkaset milionów złotych. Dzięki nowej drodze, ma poprawić się bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz pieszych. Która firma wykona obwodnicę i ile czasu budowa będzie trwała? Odpowiedź poniżej.

Podpisano umowę na realizację obwodnicy Giżycka. Ile będzie kosztować?

Niemal 110 mln zł ma kosztować projekt i budowa obwodnicy Giżycka w ciągu drogi krajowej nr 59. Wykonawcą zadania jest firma Unibep z Bielska Podlaskiego, która na realizację inwestycji ma 36 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych podczas robót budowlanych.

Podpisana umowa jest efektem ponownego przetargu na wyłonienie wykonawcy drogi. Pierwsze postępowanie GDDKiA unieważniła, bo wszystkie złożone oferty przekroczyły wyznaczony budżet. W obecnym przetargu oferty również przekroczyły budżet, ale tym razem podjęto decyzję, żeby nie unieważniać postępowania. Po sprawdzeniu ofert, urzędnicy wystąpili o przyznanie dodatkowych środków na realizację zadania. Minister infrastruktury zatwierdził aneks do programu inwestycji zwiększający finansowanie zadania i można było przystąpić do wyboru wykonawcy. Najniższą cenę spośród złożonych ofert zaproponowała właśnie firma Unibep z Bielska Podlaskiego - 109,4 mln zł.

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe, czyli termin od 15 grudnia do 15 marca, natomiast do czasu realizacji robót już nie.

Obwodnica Giżycka coraz bliżej. Wybrano wykonawcę zadania

i

Autor: GDDKiA Olsztyn

To kolejny etap rozbudowy obwodnicy. Takie prace zostaną wykonane

Istniejąca obwodnica Giżycka (ul. Obwodowa) ma obecnie w większości przekrój jednojezdniowy. Jej rozbudowa będzie kontynuacją zakończonej w 2021 r. inwestycji obejmującej budowę ronda na skrzyżowaniu DK59 z ulicą Świderską wraz z rozbudową istniejącego układu drogowego do przekroju dwujezdniowego na odcinku około 1 km. Planowana inwestycja obejmie kolejne 1,5 km DK59 od ronda w kierunku Wilkas. Będzie to droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 2x2 i nośności 11,5 tony na oś. Zakres inwestycji obejmie rozbudowę drogi do przekroju dwujezdniowego, budowę dodatkowych jezdni obsługujących tereny przylegające do obwodnicy, budowę mostu i wiaduktu, przebudowę skrzyżowań oraz budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych. Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków budżetu państwa.

Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych i rowerzystów. GDDKiA chce osiągnąć to poprzez dostosowanie parametrów odcinka DK59 do obecnie wymaganych standardów BRD. Rozbudowa obwodnicy ma poprawić parametry techniczne drogi oraz zwiększyć przepustowość na skrzyżowaniach drogi krajowej z drogami lokalnymi. Efektem realizacji inwestycji ma być zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych, skrócenie czasu przejazdu oraz zmniejszenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza.

Obwodnica Giżycka coraz bliżej. Wybrano wykonawcę zadania

i

Autor: GDDKiA Olsztyn
Bóbr zgubił się na spacerze po Giżycku

Budowa nowych obwodnic na Warmii i Mazurach. Na jakim etapie są prace?

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE