Który wariant obwodnicy Olsztyna i Dywit zwycięży? Wydano rekomendację!

i

Autor: GDDKiA Olsztyn

Który wariant obwodnicy Olsztyna i Dywit zwycięży? Wydano rekomendację!

2023-02-08 15:06

W środę (8 lutego) odbyło się posiedzenie Zespołu oceny przedsięwzięć inwestycyjnych (ZOPI), na którym projektanci przedstawili wyniki Studium korytarzowego dla północnej obwodnicy Olsztyna i Dywit projektowanej w ciągu DK51. Jakie warianty zarekomendowali projektanci?

Do dalszych analiz w Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ) projektanci zarekomendowali warianty optymalnych przebiegów obwodnicy Olsztyna i Dywit w obu korytarzach. Są to następujące połączenia obwodnicy Olsztyna (O) z obwodnicą Dywit (D):

  • wariant O6 (biały) + D4 (fioletowy) z korytarza wschodniego (ewentualnie kombinacja O6+O3+D3+D4 - w celu zmniejszenia ingerencji w las miejski),  
  • wariant O4 (szary) + D1 (fioletowy) z korytarza zachodniego, 
  • wariant O1 (niebieski) + D3 (zielony) z korytarza zachodniego.

Co zdecydowało o wyborze?

— Wariant O6+D4 w korytarzu wschodnim jest najlepszy pod względem środowiskowym, w tym najmniej koliduje z obszarami chronionego krajobrazu. Jego realizacja nie będzie wymagała także dużej liczby wyburzeń budynków mieszkalnych. Obwodnica Olsztyna i Dywit w tym wariancie stanowi najkrótszy przebieg ze wszystkich analizowanych kombinacji. Także pod względem całkowitego kosztu inwestycji wariant O6+D4 jest wariantem najkorzystniejszym — informuje GDDKiA w Olsztynie.

Wskazany do dalszych prac wariant w korytarzu zachodnim O4+D1 jest korzystny z ekonomicznego punktu widzenia. Jego realizacja nie będzie wymagała także dużej liczby wyburzeń.

Z kolei wariant O1+D3 w korytarzu zachodnim jest najkorzystniejszy ze względu na najmniejszą liczbę wyburzeń budynków mieszkalnych i rekomendowany przez część społeczeństwa oraz władze gminy Dywity.

Kolejne kroki

Studium korytarzowe zostanie poddane ocenie członków ZOPI, w celu sprawdzenia poprawności analiz, zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Ostateczna decyzja ZOPI ws. rekomendacji wariantów do dalszych analiz na etapie STEŚ, będzie ujęta w protokole z posiedzenia, który zostanie sporządzony do końca lutego.

Zatwierdzenie protokołu ZOPI rozpocznie kolejny etap prac, tj. wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. W ramach tego opracowania zespół projektowy, który wykonał Studium korytarzowe, dokona szczegółowej analizy wybranych przez ZOPI wariantów. Obejmuje to wykonanie raportu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i wstępne rozpoznanie podłoża gruntowego. Zaprojektowane zostaną również rozwiązania drogowe oraz z zakresu obiektów inżynierskich, w szczegółowości pozwalającej na ustalenie granic terenu niezbędnego do realizacji inwestycji. Po wykonaniu analizy wielokryterialnej zostanie wybrany przez Komisję oceny przedsięwzięć inwestycyjnych (KOPI) najkorzystniejszy wariant.

W II połowie 2024 roku planujemy złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) w wybranym przez KOPI wariancie. Uzyskanie DŚU umożliwi wykonanie Koncepcji programowej dla wskazanego w DŚU wariantu, czyli uściślenie zakresu rzeczowego i finansowego inwestycji. W II połowie 2027 r. planujemy przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyboru wykonawcy zadania w systemie Projektuj i buduj.

22-latek spieszył się na imprezę. Miał na liczniku 213 km/h
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE