Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. złotych. Jak złożyć wniosek? [WZÓR, ZASADY, TERMINY]

2022-08-11 9:38
Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. złotych. Jak złożyć wniosek? [WZÓR, ZASADY, TERMINY]
Autor: Unsplash/ Ministerstwo Finansów i Środowiska Wniosek o dodatek węglowy. Gdzie złożyć w Olsztynie? Jak poprawnie wypełnić dokumenty?

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Każdy, kto ogrzewa swój dom za pomocą węgla, może otrzymać 3 tysiące złotych. Jak wypełnić wniosek? Do kiedy należy go złożyć? Jakie są zasady przydzielania dodatku węglowego? Szczegóły poniżej.

Zgodnie z ustawą o dodatku węglowym, która czeka na podpis prezydenta, dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł, przysługiwać będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Dodatek węglowy - jak złożyć wniosek?

Przepisy przewidują, że wniosek o wypłatę dodatku trzeba będzie złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Z kolei wójt, burmistrz, prezydent miasta dokonywać będzie weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Jest to warunek konieczny, aby ubiegać się o dodatek.

Zgodnie z opublikowanym w środę projekcie rozporządzenia, który zawiera wzór wniosku o wypłatę świadczenia, trzeba w nim będzie podać: imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy. Trzeba będzie też podać dane adresowe.

We wniosku trzeba będzie też podać numer rachunku bankowego, na który zostanie przelany dodatek, a także określić, czy gospodarstwo domowe jest jednoosobowe, bądź wieloosobowe. W przypadku wieloosobowego gospodarstwa trzeba będzie podać liczbę domowników z uwzględnieniem wnioskodawcy, a także podać ich dane.

We wniosku trzeba będzie również zaznaczyć, jakie jest główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, czyli: kocioł na paliwo stałe; kominek; koza; ogrzewacz powietrza; trzon kuchenny; piecokuchnia; kuchnia węglowa; piec kaflowy na paliwo stałe.

WZÓR WNIOSKU O DODATEK WĘGLOWY

3 tysiące złotych dodatku węglowego - do kiedy złożyć wniosek?

Zgodnie z projektem, termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r. Gmina natomiast będzie miała 30 dni na wypłatę przyznanego dodatku. Jak przypomniano w projekcie, jednemu gospodarstwu domowemu przysługiwać będzie jeden dodatek węglowy.

Przez brak węgla nie może wypiekać chleba
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE