Czy podczas pandemii koronawirusa można oddawać krew? Oczywiście, że tak! [AUDIO]

2020-05-12 14:30 AB/WK
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
Autor: RCKiK Olsztyn Pandemia koronawirusa zmusiła stacje krwiodawstwa do zmiany organizacji pracy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie pomimo pandemii cały czas pracuje. Zachowane są wszelkie wymogi bezpieczeństwa, powstała rejestracja telefoniczna i internetowa, oraz zostały wydłużone godziny pracy.

- Dawcy mogą oddawać krew w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, przy ulicy Malborskiej 2 - mówi Grażyna Kula, dyrektor RCKiK w Olsztynie. - Musimy jednak ściśle przestrzegać zasad epidemiologicznych, zachować odstęp pomiędzy dawcami oraz przestrzegać liczby osób znajdujących się w centrum. W chwili obecnej możemy przyjmować do 50 osób dziennie – podkreśla dyrektor centrum. Z pobranej krwi musimy wyprodukować jej składniki, a żeby wyprodukować jedną jednostkę płytek krwi potrzebujemy minimum 5 osób tej samej grupy, dlatego chciałabym podziękować każdemu dawcy i zachęcić do oddawania krwi - dodaje

Mieszkańcy naszego regionu mogą oddać krew bezpośrednio w Centrum Krwiodawstwa lub w specjalnie do tego przeznaczonym ambulansie.

Mobilny punkt poboru zbiera połowę tego, co nasze ekipy stacjonarne – mówi Grażyna Kula, dyrektor RCKiK. Mozna powiedzieć, że to taki nasz gabinet lekarski. W chwili obecnej w czasie pracy ambulansu można pobrać krew maksymalnie od 35 osób - dodaje

By zapewnić bezpieczeństwo w czasie pobierania krwi, autobus Centrum Krwiodawstwa jest podzielony na dwie strefy. Pierwsza to strefa kwalifikacji, w której lekarz przeprowadza wywiad z dawcą i kwalifikuje go do pobrania krwi. Druga to strefa pobierania krwi. Jednorazowo w ambulansie mogą przebywać trzy osoby, w tym dwie oddające krew.

Krew może oddać każda osoba od 18 do 65 roku życia, która nie ma przeciwwskazań medycznych. W tym momencie najbardziej potrzeba krwi 0Rh+ i 0Rh.

Posłuchaj: Grażyna Kula, dyrektor RCKiK w Olsztynie - Pandemia koronawirusa zmusiła stacje krwiodawstwa do zmiany organizacji pracy
COŚ DOBREGO #21