Budowa S7 Napierki - Płońsk. Zobacz postępy prac na trasie do Warszawy [WIDEO, ZDJĘCIA]

2020-05-12 10:09 agada/ inf.prasowa

Na ponad 70-kilometrowym odcinku S7 od granicy województwa warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego do obwodnicy Płońska trwają roboty drogowe. GDDKiA w Olsztynie pokazało postępy prac. Część z nich kierowcy mogą obserwować w czasie podróży obecną DK7. Tak jest na krótkim odcinku za Napierkami oraz pomiędzy Glinojeckiem i Płońskiem.

S7 Napierki - Mława

Na tym odcinku, o długości prawie 14 km, prace budowlane dopiero ruszają. Wykonawca prowadzi teraz odhumusowanie terenu oraz karczowanie pni ściętych drzew. Rozpoczęły się prace przy wykonywaniu wykopów i nasypów. Na obiektach mostowych wykonywane były wykopy pod fundamenty, zbrojenie i betonowanie ław fundamentowych. Wykonawca prowadzi także prace sanitarne przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej oraz roboty teletechniczne związane z usunięciem kolizji telekomunikacyjnej. Rozpoczynają się także prace archeologiczne.

S7 Mława - Strzegowo

O ile poprzedni odcinek na krótkiej części biegnie wzdłuż obecnej DK7 to ten w całości prowadzi nowym śladem po wschodniej stronie Mławy. Prace budowlane na odcinku o długości ok. 21,5 km zaczęły się w październiku ubiegłego roku. Wykonywane są nasypy i wykopy. Prowadzone są wzmocnienia terenu w postaci wymiany gruntów. Na obiektach mostowych wykonywane są prace betoniarskie i zbrojarskie oraz palowanie. Wykonywana jest izolacja fundamentów. Równolegle toczą się roboty teletechniczne – budowa kanału technologicznego oraz prace archeologiczne. Porządkowany jest teren po rozbiórkach.

Postęp prac na budowie drogi S7

S7 Strzegowo - Pieńki

Blisko 22-kilometrowy odcinek trasy omija Strzegowo a od Glinojecka biegnie wzdłuż obecnej DK7. Prace budowlane na tym odcinku zaczęły się we wrześniu ubiegłego roku. Wykonywane są nasypy i wykopy oraz wymiany gruntów. Na odcinku trasy głównej wykonywana jest podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem. Na obiektach mostowych betonowane są kolejne elementy konstrukcyjne. Usuwane są kolizje energetyczne. Trwają rozbiórki budynków, porządkowany jest teren po wycince. Prowadzone są prace archeologiczne.

S7 Pieńki - Płońsk

Prace na tym blisko 14-kilometrowym odcinku zaczęły się również, tak jak na sąsiednim, we wrześniu 2019 r. Wykonawca prowadzi prace przy nasypach i wykopach, co doskonale widać z obecnej DK7. Na drogach zbiorczych rozpoczął układanie podbudowy zasadniczej w technologii recyklingu na zimno. Na obiektach mostowych trwa zbrojenie, szalowanie i betonowanie poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektów. Trwają rozbiórki budynków, porządkowany jest teren po wycince. Równolegle toczą się prace archeologiczne.

Budowa ponad 70-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 pomiędzy Napierkami i Płońskiem jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 1 043 836 933,77 zł. Łączny koszt realizacji tego odcinka, uwzględniając wartość robót, wypłątę odszkodowań za przejęte nieruchomości, optacowanie dokumentacji, prace archeologiczne oraz wynagrodzenie nadzoru inwestycji, to blisko 2 mld zł.

Posłuchaj o skierowaniu do szpitala. Co powinno zawierać? To materiał z cyklu DOBRZE POSŁUCHAĆ. Podcasty z poradami.