Protesty w Piwnicznej-Zdroju. Mieszkańcy Doliny Popradu nie chcą u siebie TIR-ów

2020-09-15 17:49 DR
Mieszkańcy Doliny Popradu protestują,  bo nie chcą u siebie TIR-ów
Autor: Dariusz Ryś Mieszkańcy Doliny Popradu protestują, bo nie chcą u siebie TIR-ów

Nie chcą u siebie TIR-ów i protestują. Chodzi o mieszkańców Doliny Popradu, którym nie podobają się plany budowy obwodnicy Piwnicznej-Zdroju i przebudowy kawałka drogi krajowej numer 87 na odcinkach przebiegających przez gminy Stary Sącz, Rytro oraz właśnie Piwniczną-Zdrój.

Do tej pory walka toczyła się głównie na spotkaniach z projektantami i drogowcami. Teraz mieszkańcy Doliny Popradu spotkali się na Rynku w Piwnicznej-Zdroju, żeby głośno powiedzie „NIE” dla obwodnicy i TIR-ów. GDDKIA przygotowała 3 warianty przebiegu nowej drogi, ale żaden z nich mieszkańcom Piwnicznej-Zdroju się nie podoba.

Posłuchaj protestujących mieszkańców i burmistrza Piwnicznej -Zdroju Dariusza Chorużyka

Wariant 1

Przebiega po wschodniej stronie miejscowości i rozpoczyna się na istniejącej DK87, skrzyżowaniem typu rondo w rejonie cmentarza. Następnie przechodzi wiaduktem nad linią kolejową oraz nad drogą w kierunku centrum Piwnicznej. Dalej przebiega łukiem między linią kolejową i rzeką Poprad. W rejonie stacji PKP przechodzi w estakadę biegnącą nad rzeką Poprad, kładką i równolegle nad ul. Kościuszki, gdzie później przechodzi bezpośrednio w tunel pod górą Kicarz. Po stronie południowej wariant 1 włącza się do istniejącego przebiegu DK87.

Wariant 2

Przebiega po wschodniej stronie miejscowości i rozpoczyna się na istniejącej DK87 skrzyżowaniem typu rondo w rejonie cmentarza. Następnie przechodzi wiaduktem nad linią kolejową oraz nad drogą w kierunku centrum Piwnicznej. Dalej przebiega między linią kolejową i rzeką Poprad. W rejonie stacji PKP przechodzi nad drogą prowadzącą do kładki pieszej. Następnie biegnąc łukiem dalej pomiędzy linią kolejową i rzeką Poprad przechodzi w obiekt mostowy nad rzeką i nad ul. Kościuszki. Obiekt ten przechodzi w drogę prowadzącą łukiem w rozkopie, gdzie następuje włączenie do istniejącego przebiegu DK87.

Wariant 3

Przebiega po zachodniej stronie miejscowości i rozpoczyna się na istniejącej DK87 skrzyżowaniem typu rondo w rejonie cmentarza. Następnie wznosi się obiektem mostowym przechodzącym w rozkop przebiegając łukiem prowadzącym w kierunku południowym. Po wyjściu z rozkopu przechodzi obiektem nad doliną i bezpośrednio w tunel o długości około 470 metrów prowadząc aż do wylotu po południowej stronie zbocza. W tym miejscu tunel przechodzi w estakadę nad ul. Daszyńskiego, linią kolejową i rzeką Poprad, schodząc do poziomu terenu po zachodniej stronie szkoły, a następnie łukiem na końcu odcinka włącza się do istniejącego układu drogowego poprzez skrzyżowanie typu rondo.

Z wyliczeń GDDKiA wynika, że przez Piwniczną Zdrój na dobę przejeżdża od 900 do 1200 pojazdów. Pieniądze na budowę obwodnicy Piwnicznej są zagwarantowane z rządowego programu budowy stu obwodnic.