Te miejscowości z woj. lubelskiego chcą być miastami!

i

Autor: unsplash.com zdjęcie ilustracyjne

Te miejscowości z woj. lubelskiego chcą być miastami. Które wsie zamierzają otrzymać prawa miejskie?

2023-03-15 9:18

Co najmniej kilka wsi z województwa lubelskiego zamierza starać się o nadanie im praw miejskich w najbliższej przyszłości. Na liście znalazły się także miejscowości, którym choć nie udało się uzyskać tego statusu od bieżącego roku, to nie chcą ustać w staraniach. Szczegóły w artykule.

Do 31 marca władze niektórych miejscowości z Lubelszczyzny mają czas na złożenie do wojewody lubelskiego wniosków dotyczących nadania praw miejskich wybranym wsiom z naszego regionu. Aby tak się stało, konieczne jest jednak spełnienie szeregu wymogów formalnych (w tym m.in. podjęcia stosownych uchwał przez rady gminy oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych).

Które miejscowości z Lubelszczyzny chcą zostać miastami?

Konsultacje społeczne dotyczące odzyskania praw miejskich trwają aktualnie w Puchaczowie (pow. łęczyński). Mieszkańcy tej miejscowości mogą wyrazić swoje zdanie w tej sprawie do 19 marca.

„Konsultacje zostaną przeprowadzone w poszczególnych sołectwach Gminy Puchaczów, prowadzić je będą głównie sołtysi, w formie bezpośredniej poprzez zebranie osobistych deklaracji złożonych na liście konsultacyjnej przygotowanej odrębnie dla każdej nieruchomości” – czytamy w komunikacie dostępnym na stronie Gminy Puchaczów.

Od 20 lutego do 17 marca głosy w tej sprawie mieszkańcy mogą oddawać także w ankiecie dostępnej w godzinach pracy w USC Urzędu Gminy w Puchaczowie.

Szansę na odzyskanie statusu miasta ma również Markuszów (pow. puławski), który utracił je na mocy carskiego dekretu z 1870 r. Konsultacje społeczne w tej sprawie odbywały się na obszarze tej gminy podczas spotkań wiejskich 15-19 lutego. Wójt Markuszowa widzi w odzyskaniu praw miejskich przede wszystkim szansę na ściągnięcie nowych inwestorów oraz zwiększenie prestiżu miejscowości. Wyniki przeprowadzonych konsultacji poznamy wkrótce.

O odzyskanie utraconych w XIX w. wieku praw miejskich może powalczyć także Kurów (pow. puławski). O tym, czy rozpoczną się działania w tym kierunku zdecydują radni na najbliższej sesji rady gminy. W tym przypadku niemożliwe jest już jednak spełnienie wszystkich wymaganych kroków przed 31 marca (wtedy upływa termin składania odpowiednich dokumentów do wojewody), dlatego jeśli radni, a następnie mieszkańcy Kurowa opowiedzą się pozytywnie za zyskaniem miana miasta, to może to nastąpić najwcześniej w 2025 r.

Miastem chce się stać także Piszczac (pow. bialski). Pod koniec stycznia tutejsi radni podjęli w tym celu pierwszą uchwałę. Rozpoczęły się już także konsultacje społeczne, które trwają od 13 do 28 lutego.

O odzyskanie praw miejskich od 2024 r. chciała starać się także Stężyca (pow. rycki). Konsultacje społeczne w tej sprawie zakończyły się 16 stycznia i były przeprowadzone w postaci stosownej ankiety. Jak informuje lublin112.pl, większość mieszkańców gminy biorących udział w głosowaniu opowiedziała się jednak przeciwko nadaniu Stężycy statusu miasta.

Nie poddają się

Jak podaje lublin112.pl, ponownie o nadanie praw miejskich zamierzają starać się władze Turobina (pow. biłgorajski) oraz Milejowa-Osady (pow. łęczyński). Na łamach naszego portalu informowaliśmy już, że w obu tych przypadkach wnioski złożone w tej sprawie w 2022 r. zostały zaopiniowane negatywnie. W przypadku pierwszej z miejscowości odmowna decyzja zapadła już na etapie sprawdzania stosownych dokumentów przez wojewodę, który wytknął w nich wtedy m.in. braki i nieprawidłowe określenie granic projektowanego miasta oraz wskazywał na konsultacje społeczne, które zostały przeprowadzone niezgodnie z uchwałą rady gminy. Władze Turobina zapowiedziały jednak, że wytknięte w dokumentacji błędy zostaną poprawione, a dokumenty złożone ponownie.

Co z Milejowem-Osadą? W ubiegłym roku pozytywnie zaopiniowany przez wojewodę wniosek dotyczący nadania praw miejskich tej miejscowości został odrzucony na dalszym etapie legislacji. W tym przypadku wskazywano na brak zgodności w nazwie miejscowości (we wniosku wskazano, że siedzibą władz gminy Milejów jest Milejów-Osada, a zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z 2017 r. jest nią Milejów) oraz na fakt złożenia do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji petycji podpisanej przez blisko 400 mieszkańców gminy, w której sprzeciwili się oni zmianie statusu wsi.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE