NOWY RANKING

Ranking kondycji finansowej samorządów. W których miasteczkach w woj. lubelskim jest najgorzej?

2024-01-12 17:07

Jak ma się kondycja finansowa lubelskich samorządów? Przyjrzyjmy się temu skupiając się tym razem jedynie na miasteczkach z terenu Lubelszczyzny. Mamy dla was listę 10 takich miejscowości z naszego regionu, które znajdują się w dolnej części nowego rankingu przygotowanego przez pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota”. Sprawdźcie szczegóły!

Autorzy najnowszego rankingu dotyczącego kondycji finansowej polskich samorządów, jaki w ostatnim czasie został opublikowany na łamach „Wspólnoty”, wzięli pod uwagę nadwyżki operacyjne w województwach, powiatach, miastach, miasteczkach i gminach.

„Wartość nadwyżki operacyjnej to jeden z najważniejszych wskaźników obrazujących sytuację finansową jednostki samorządowej. Decyduje o możliwościach rozwojowych, o tym, ile środków możemy przeznaczyć na nowe przedsięwzięcia po zaspokojeniu bieżących potrzeb wydatkowych” - podkreślają autorzy zestawienia, czyli Julita Łukomska i Paweł Swianiewicz.

Ogniste pożegnanie z Europejską Stolicą Młodzieży

Nowo opublikowany ranking obejmuje lata 2020-2022, a uśrednione wyniki zaprezentowano w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

„W naszym rankingu posługujemy się wskaźnikiem nadwyżki operacyjnej netto. Uwzględniamy więc nie tylko różnicę między wielkością bieżących dochodów i bieżących wydatków (obu definiowanych tak jak w ustawie o finansach publicznych i oficjalnej klasyfikacji budżetowej), ale także wielkość spłat wcześniejszego zadłużenia. Prezentowany wskaźnik pokazuje wartości średnie z ostatnich trzech lat” – czytamy na początku zestawienia pt. „Kondycja finansowa samorządów. Ranking – nadwyżka operacyjna 2020-2022” Wspólnoty.

Polskie miasteczka z najsłabszą kondycją finansową

Autorzy wspomnianego rankingu podzielili swoje zestawienie na kilka kategorii. Wśród nich zostały wyróżnione między innymi województwa i miasta wojewódzkie, powiaty i miasta powiatowe, gminy wiejskie oraz miasteczka. W tym artykule skupiamy się wyłącznie na tych ostatnich. Jeśli spojrzymy na ranking dotyczący kondycji finansowej polskich miasteczek od końca, to okazuje się, że za „najmniej oszczędne” z nich należy tym razem uznać Łagów z woj. świętokrzyskiego, w którym średnia nadwyżka operacyjna netto per capita za lata 2020-2022 wyniosła ponad 1000 zł na minusie (dokładnie to -1065,50 zł) i tym samym sprawiła, że miejscowość ta zajęła 631. (czyli ostatnie) miejsce w tej kategorii w ogólnopolskim rankingu. Drugi od końca jest natomiast Biecz z Małopolski (nadwyżka operacyjna netto per capita wynosi tu -727,65 zł), zaś trzecie miejsce przypadło miejscowości Korsze z woj. warmińsko-mazurskiego (-344,48 zł).

Które miasteczka z woj. lubelskiego są „najmniej oszczędne”?

Przyjrzyjmy się teraz, jak w nowym rankingu Wspólnoty wypadają miasteczka z obszaru woj. lubelskiego. W których z nich średnia nadwyżka operacyjna netto w przeliczeniu na mieszkańca jest na najniższym poziomie? Odpowiedź znajdziecie w tej galerii! Czeka w niej na was zestawienie 10 lubelskich miasteczek (podkreślmy to jeszcze raz: nie bierzemy tu pod uwagę miast powiatowych ani miasta wojewódzkiego), które znalazły się w dolnej części omawianego rankingu „Wspólnoty”. W jednym przypadku średnia nadwyżka operacyjna netto per capita za omawiany okres jest na minusie. Sprawdźcie szczegóły!