Profesor Zbigniew Pater został wybrany na nowego rektora Politechniki Lubelskiej

2020-05-26 17:56 Radosław Siennicki
Zbigniew Pater
Autor: Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska ma nowego rektora - został nim profesor Zbigniew Pater. Był on jedynym kandydatem na to stanowisko, a swój głos oddało na niego 94 spośród 96 elektorów.

Profesor Pater jest absolwentem Politechniki Lubelskiej. W swojej pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim tematyką obróbki plastycznej. Po ukończeniu studiów w 1990 roku profesor Pater podjął pracę na Politechnice Lubelskiej. Od 2007 roku sprawuje on funkcję kierownika katedry Komputerowego Modelowania i Technologii Obróbki Plastycznej. W latach 2008-2012 pełnił również rolę prorektora ds. nauki. Następnie został dwukrotnie wybrany na Dziekana Wydziału Mechanicznego.

Więcej na temat dorobku naukowego nowego rektora mówi rzecznik Politechniki Lubelskiej Iwona Czajkowska-Deneka:

Obejmuje: 17 monografii naukowych, 8 podręczników akademickich, 340 artykułów w czasopismach naukowych (w tym ponad 120 w czasopismach indeksowanych w bazach Web of Science oraz Scopus), 114 referatów opublikowanych w materiałach krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Obejmuje on także 1 wzór użytkowy, 125 patentów krajowych oraz 6 patentów europejskich. Jego opracowania były wielokrotnie cytowane: wg bazy Web of Science 846 razy (indeks H=15); wg bazy SCOPUS 1088 razy (indeks H=17). Ponadto, wypromował On 6 doktorów nauk technicznych oraz ponad 160 magistrów i inżynierów.

Profesor Pater będzie piastował nowe stanowisko do 2024 roku. Dotychczasowy rektor uczelni profesor Piotr Kacejko nie mógł ubiegać się o reelekcję, ponieważ sprawował tę funkcję od dwóch kadencji.