Ponad 10 tys. wolnych miejsc w przedszkolach w Lublinie. Niebawem ruszy rekrutacja

i

Autor: Miasto Lublin/materiały prasowe

Ponad 10 tys. wolnych miejsc w przedszkolach w Lublinie. Niebawem ruszy rekrutacja

2023-02-13 11:55

To ważna informacja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Od nowego roku szkolnego na najmłodszych mieszkańców Lublina czeka ponad 10 tys. wolnych miejsc w miejskich przedszkolach. Rekrutacja ruszy już pod koniec lutego.

– Oferta edukacyjna Miasta Lublin obecnie obejmuje: 2 zespoły przedszkolne, 3 przedszkola w zespołach szkół, 1 przedszkole w zespole szkolno-przedszkolnym oraz 60 przedszkoli publicznych, które dysponują 9200 miejscami, 34 oddziały przedszkolne w 21 szkołach podstawowych, zapewniających ok. 850 miejsc dla dzieci 5 i 6-letnich oraz oddziały przedszkolne w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Ponadto sieć placówek przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Lublin w bieżącym roku szkolnym uzupełniają trzy przedszkola niepubliczne – mówi Mariusz Banach, zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania.

Rekrutacja do przedszkoli będzie trwać od 27 lutego do 10 marca. O przyjęcie do placówek mogą się starać wyłącznie kandydaci mieszkający w Lublinie. Stosowny wniosek powinni złożyć rodzice dziecka, a samo postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów.

– W pierwszym brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, czy zdrowotną. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez Miasto. Kryteria z tej grupy mają różną wagę, punkty dla poszczególnych kryteriów określa organ prowadzący – wyjaśnia Justyna Góźdź z biura prasowego lubelskiego ratusza.

O jakich kryteriach mowa? Ratusz wyszczególnił następujące zasady:

  • „pozostawanie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko (prawnego opiekuna) w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich/niego działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego – 4 punkty;
  • oboje rodzice (prawni opiekunowie) wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 3 punkty;
  • jeden z rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko (prawny opiekun) wskazał Lublin jako miejsce zamieszkania i złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 2 punkty;
  • rodzeństwo kandydata w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat – 5 punktów;
  • zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci – 4 punkty;
  • rodzice (prawni opiekunowie) kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie, w pierwszej preferencji, dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, jako najdogodniejszy – 2 punkty.”

W trakcie rekrutacji, rodzice mogą wskazać maksymalnie 7 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do których chcą zapisać swoje dziecko (w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej). Formularze potrzebne do przystąpienia do rekrutacji są dostępne na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego w zakładce „Aplikacje dla rodziców” i pod punktem „Nabór do przedszkoli”. Rodzice, którzy posiadają profil zaufany lub podpis kwalifikowany, mogą złożyć dokumenty drogą internetową. W innym przypadku konieczne będzie wypełnienie wniosku online lub odręcznie po wcześniejszym wydrukowaniu i przyniesienie go razem z koniecznymi załącznikami do placówki pierwszego wyboru.

Co ważne, o przyjęciu dziecka do wybranej placówki nie decyduje kolejność zgłoszeń.

– Dzieci obecnie uczęszczające do placówek prowadzonych przez Miasto Lublin nie biorą udziału w rekrutacji lecz kontynuują wychowanie przedszkolne na podstawie deklaracji złożonych przez rodziców – zaznacza Góźdź.

Więcej szczegółowych informacji na stronie lublin.eu/edukacja.

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE