Lublin: Ratusz pomoże uczelniom zorganizować przyjazd wybitnych naukowców

2021-06-10 11:37 Bartłomiej Ważny
Rusza nowy program Visiting Professors in Lublin
Autor: Urząd Miasta Lublin Rusza nowy program Visiting Professors in Lublin

Lubelski Ratusz oferuje pomoc uczelniom oraz instytutom badawczo-rozwojowym, w organizacji wizyt wybitnych osobistości świata nauki i biznesu. To w ramach nowego programu „Visiting Professors in Lublin ”

Miasto Lublin wesprze uczelnie oraz instytuty badawczo-rozwojowe w organizacji wizyt wybitnych osobistości świata nauki i biznesu w ramach programu Visiting Professors in Lublin. Działalność takich osób w mieście przyczyni się do umiędzynarodowienia środowiska akademickiego, w tym badań naukowych oraz promocji nauki wśród mieszkańców Lublina.

Dążenie do umiędzynarodowienia lubelskich uczelni jest jednym z priorytetowych celów rozwojowych w zakresie akademickości Lublina. Obecność zagranicznych naukowców na lubelskich uczelniach jest istotnym czynnikiem budującym nie tylko rangę uczelni, ale również prestiż miasta – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Program Visiting Professors in Lublin jest inicjatywą Miasta Lublin, której głównym celem jest zwiększenie umiędzynarodowienia kadr lubelskich uczelni. Ma pomóc w kreowaniu wizerunku Lublina, jako miasta przyjaznego środowisku naukowemu i wzmacniać międzynarodową współpracę badawczą. Program ma wspierać rozwój potencjału dydaktycznego i procesu nawiązywania oraz utrzymywania międzynarodowych kontaktów z ośrodkami naukowymi na świecie przez lubelskie uczelnie wyższe i instytuty naukowo-badawcze. Inspiracją stworzenia programu są działania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach programu Research in Lublin.

W ramach Konkursu przewidziane jest wsparcie promocyjne, rzeczowe oraz finansowe w przedziale od 5 tys. do 50 tys. zł. Wnioskodawcą w Konkursie może zostać uczelnia wyższa lub instytut badawczy bądź naukowy z siedzibą w Lublinie. Przewiduje się organizację jednej edycji Programu w ciągu każdego roku, rozpoczynając od pilotażowej edycji w 2022 r. - mówi nam Katarzyna Bujan z Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin.

Nabór wniosków na wizyty odbywające się od 1 stycznia do 10 grudnia 2022 r. rozpocznie się 1 października i potrwa do 15 listopada 2021 r.

Formularz zgłoszeniowy do Konkursu można doręczyć osobiście lub pocztą do siedziby Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, pl. Litewski 1, 20–080 Lublin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Visiting Professors in Lublin” bądź pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Więcej informacji o Konkursie oraz jego regulamin znajdują się na stronie www.nauka.lublin.eu.

Jak bezpiecznie jeździć hulajnogą w Lublinie?