Rada Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina ma pomóc prezydentowi przy podejmowaniu decyzji (zdjęcie ilustracyjne)

i

Autor: Miasto Lublin / Facebook Rada Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina ma pomóc prezydentowi przy podejmowaniu decyzji (zdjęcie ilustracyjne)

Lublin: Eksperci od gospodarki pomogą prezydentowi w podejmowaniu decyzji [AUDIO]

2021-04-21 9:53

Dziesięciu specjalistów od gospodarki pomoże prezydentowi Lublina w podejmowaniu decyzji o rozwoju miasta. Właśnie z tylu osób składa się nowo powołana Rada Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina. W jej skład wejdzie jeden przedstawiciel prezydenta oraz 9 akademików.

Rada Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Lublin do konsultowania spraw związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym Lublin oraz podejmowania inicjatyw w tym zakresie. Została powołana na czas trwania kadencji Prezydenta. Członkowie Rady będą pełnić swoje funkcje społecznie, nie pobierając za pracę wynagrodzenia. Na pierwszym posiedzeniu Rady członkowie spośród siebie wybiorą przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady.

Do pracy w nowym zespole zaprosiłem przedstawicieli wszystkich szkół wyższych w Lublinie, ekspertów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i akademickości. Liczę na owocną współpracę z całym lubelskim środowiskiem naukowym i ważny głos doradczy w wielu sprawach – pozyskiwania inwestorów, rozwoju klastrów branżowych, tworzenia nowych start-upów, umiędzynarodowienia lubelskich firm i uczelni oraz kreowania pozytywnego wizerunku Lublina, jako optymalnego miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W skład nowej Rady wchodzą:

  • dr Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości – Urząd Miasta Lublin;
  • dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS, Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
  • dr Maria Mazur, Prorektor ds. ogólnych – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie;
  • dr hab. inż. Bartosz Sołowiej, prof. UP, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie;
  • dr Sylwester Bogacki, prof. WSEI, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie;
  • Małgorzata Baran-Sanocka, Dyrektor Administracyjny – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Pełnomocnik Rektora KUL ds. współpracy z Urzędem Miasta Lublin i Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego;
  • prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, Prorektor ds. umiędzynarodowienia i cyfryzacji – Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
  • prof. dr hab. inż. Anna Halicka – Politechnika Lubelska;
  • Henryk Stefanek, Prezydent i Kanclerz – Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie;
  • dr Maria Bernat, prof. WSNS – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie.
Katarzyna Duma - rzeczniczka prezydenta Lublina - o nowo powstałej Radzie Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina:
Sonda
Czy uważasz, że 500 plus powinno zostać zniesione, a w zamian rząd powinien obniżyć podatki?
Raport z anteny 20.04, godz.10