Kto zrobi makietę Lublina? Zgłosiło się kilka firm

2021-06-09 17:41 OM
Kto zrobi makietę Lublina? Zgłosiło się kilka firm
Autor: zdjęcie ilustracyjne pixabay/DzidekLasek

Trzy firmy chcą zrobić makietę Lublina. Do poniedziałku można było składać swoje oferty. Było to już drugie podejście. Pierwszy przetarg został unieważniony, ponieważ złożone oferty zostały uznane przez urzędników za wadliwe. Czy tym razem przetarg dojdzie do skutku dowiemy się niebawem.

- Makieta będzie przedstawiała miasto Lublin na przełomie XVI i VII wieku - mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza. - W pierwszym ogłoszonym postępowaniu na wykonanie makiety złożono cztery oferty. Żadna z nich na została podpisana w systemie, co jest obligatoryjnym wymogiem. W związku z tym oferty podlegały odrzuceniu. Zgodnie z interpretacją Urzędu Zamówień Publicznych podpis składany wyłącznie na formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty nie odnosi właściwego skutku. Podpisem musi być również opatrzona oferta, nie tylko sam formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego przekazywana jest oferta. Formularz elektroniczny w systemie EPUAP zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych jest traktowany jak "koperta" w systemie poczty tradycyjnej. Termin składania ofert w drugim przetargu upłynął 7 czerwca. Wpłynęły 3 oferty o wartości od 91 tys. zł do 145 tys. zł.

Aktualnie oferty są analizowane pod względem poprawności formalnej i merytorycznej.

Mieszkańcy Lublina makietę będą mogli zobaczyć prawdopodobnie w listopadzie, ponieważ wykonawca będzie miał czas na jej wykonanie do końca października.