Sztuczna inteligencja pomoże zwalczyć smog. Naukowcy z Łomży stworzą algorytm

2020-04-29 14:24 od a do z
smog
Autor: pixabay.com

To będzie prawdziwa ekoinnowacja w skali kraju! Łomżyńscy naukowcy z PWSiP opracowują algorytm, oparty na sztucznej inteligencji. Stworzony przez nich system, ułatwi skuteczne rozmieszczanie czujników jakości powietrza i pomoże precyzyjnie przewidywać rozprzestrzenianie się smogu. To duży krok ku lepszemu powietrzu- nie tylko w Łomży, także w Polsce... a nawet Europie.

Prace nad prototypem algorytmu już się rozpoczęły. Naukowcy z PWSiP zainicjowali wstępne prace badawcze, a w październiku, gdy rozpocznie się sezon grzewczy, mają przystąpić do opracowania algorytmów predykcji zanieczyszczeń. Liderem projektu jest firma InConTech z Białegostoku, która udostępni naukowcom z Łomży urządzenia sensoryczne.

Rozmieszczenie sensorów musi uwzględniać m.in. warunki topograficzne, urbanistykę, korytarze powietrza, abyśmy mogli ustalić potrzebną do właściwego pomiaru liczbę urządzeń, które docelowo pozwolą nam zlokalizować konkretne źródła problemu oraz zasady rozprzestrzeniania się smogu w zależności od warunków atmosferycznych– mówi dr inż. Grzegorz Rubin, prodziekan Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności PWSIiP.

Łomżyńska uczelnia przekazuje, że stosowane aktualnie mechanizmy pomiaru czystości powietrza w kraju są dość anachroniczne: sensorów smogowych w miastach jest niewiele, rozmieszczenie nie do końca właściwe, a precyzja pomiaru jest po prostu punktowa i nie uwzględnia zróżnicowania poziomu zanieczyszczeń np. w poszczególnych dzielnicach. Brakuje sytemu monitorowania, gromadzenia i analizowania danych o jakości powietrza. Prototypowa instalacja stworzona wspólnie przez naukowców z PWSIiP i lidera projektu umożliwi przewidywanie migracji zanieczyszczeń i podjęcie ewentualnych działań prewencyjnych.

Smog jest niezwykle toksyczny. Narodowy Fundusz Zdrowia szacuje, że czteroprocentowy wzrost zgonów w Polsce w 2017 roku związany był właśnie z zanieczyszczeniem powietrza, a ich liczba każdego roku drastycznie wzrasta na przełomie stycznia i lutego, gdy apogeum osiąga sezon grzewczy i palenie w przydomowych „kopciuchach”. Największymi ofiarami smogu są dzieci i osoby starsze. Opracowany przez łomżyńskich naukowców algorytm ma służyć nie tylko Łomży, ale też wielu miastom w całej Polsce, a nawet Europie. System wpisuje się w badania eksperymentalne, których celem jest European Air Quality Index (Europejski wskaźnik jakości powietrza), który obecnie zbiera dane z dwóch tysięcy stacji monitorowania znajdujących się na „starym kontynencie”: 

Łomża cały czas stara się walczyć z zanieczyszczeniami powietrza. W zapobieganiu smogu mają pomóc łąki kwietne, których w naszym mieście przybywa. Są min. w Parku Jana Pawła II, a w tym roku Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, obsadziło w kwiatach pasy zieleni wzdłuż Alei Piłsudskiego- łącznie zajmują prawie 4 600 m2. W naszym mieście jest też więcej czujników do kontrolowania jakości powietrza. Tu sprawdzicie na bieżąco, czy można spokojnie wyjść z domu, czy lepiej darować sobie spacer po łomżyńskich ulicach.