Matura 2020: Maturzyści z Łomży z lepszym wynikiem niż średnia krajowa!

2020-08-11 15:43 mszzz
matura 2020
Autor: mszzz

75 procent tegorocznych maturzystów z Łomży zdało maturę! Uzyskali lepszy wynik niż wyniosła średnia krajowa, czyli 74 procent. Komisje egzaminacyjne udostępniły wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego, który odbył się w czerwcu.

To ważny dzień dla tegorocznych maturzystów. Dziś poznali wyniki swoich egzaminów, a zaznaczmy, że droga do ich otrzymania nie była w tym roku łatwa. Pandemia koronawirusa wymusiła przeniesienie lekcji do Internetu i przez parę miesięcy abiturienci musieli do egzaminu dojrzałości przygotowywać się wyłącznie w domu. Przesunął się także sam termin matur, został przełożony z maja na czerwiec.

Tegoroczni maturzyści zmierzyli się z wyjątkową sytuacją, musieli zdawać egzamin w zupełnie nowej rzeczywistości i znacznej większości się to udało. Jak z maturą poradzili sobie absolwenci szkół z Łomży i okolic, a także całego województwa podlaskiego?

Aby maturę zdać, trzeba uzyskać minimum 30% punktów ze wszystkich przedmiotów podstawowych. Łomżyńscy maturzyści poradzili sobie z egzaminem dojrzałości w 75 procentach - tyle osób zdało egzamin, natomiast w powiecie łomżyńskim maturę "zaliczyło" 55 procent zdających. W łomżyńskich liceach maturę zdało 81% osób, a w technikach 64%.

Jakie wyniki osiągnęli maturzyści z całego województwa podlaskiego? Maturę w Podlaskiem zdało prawie 76 % osób, niecałe 16 % procent maturę może poprawić, a ponad 8% tego egzaminu nie zdało. Jeśli chodzi o absolwentów liceum, to tu wyniki wyglądają następująco: maturę zdało 83 procent absolwentów, 12 procent może maturę poprawić. Natomiast w przypadku absolwentów technikum odpowiednio: 63 % i 24%.

W tym roku do matury w Łomży przystąpiły 1084 osoby, w powiecie łomżyńskim 11, a w całym województwie podlaskim 8372 osoby.

WARTO WIEDZIEĆ! Osoby, które nie uzyskały minimum 30% z któregoś z podstawowych przedmiotów, mogą napisać poprawkę. Aby to zrobić, należy do 14 sierpnia, czyli najbliższego piątku, dostarczyć do dyrektora szkoły oświadczenie woli przystąpienia do egzaminu poprawkowego. Termin poprawkowy został wyznaczony na 8 września na godzinę 14:00.

Dodajmy, że to nie ostateczne wyniki matur 2020. Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w terminie dodatkowym (w lipcu) oraz w terminie poprawkowym (we wrześniu), będą udostępnione 30 września!