Wchodzą w życie nowe przepisy! Będą niższe rachunki za ogrzewanie, a nadpłata zostanie zwrócona

i

Autor: pixabay

Opłaty

Zwrot nadpłaty za ogrzewanie od 1 marca. Będą niższe rachunki. Wchodzą w życie nowe przepisy!

2023-04-06 7:47

W środę 1 marca weszły w życie nowe przepisy, dotyczące ochrony odbiorców ciepła systemowego - przypomina PGE Energia Ciepła, największy producent ciepła systemowego w Polsce. Rachunki odbiorców, którzy płacili za ciepło więcej niż przyjęto w nowych przepisach, zostaną zmniejszone, a nadpłaty rozliczone.

Od 1 marca zwrot nadpłaty za ogrzewanie

Jak przypomniała spółka w komunikacie, znowelizowane przepisy gwarantują, że w trwającym sezonie grzewczym maksymalny wzrost cen ciepła może wynieść nie więcej niż 40 proc. w stosunku do cen obowiązujących na koniec września 2022 r. Rachunki odbiorców, którzy od października ub.r. płacili za ciepło więcej niż przyjęto w nowych przepisach, zostaną zmniejszone, a ewentualne nadpłaty odpowiednio rozliczone - podkreśla PGE Energia Ciepła.

Jak przypomniała spółka, wprowadzona przez rząd nowa forma wsparcia odbiorców ciepła weszła w życie po opublikowaniu przez Prezesa URE 23 lutego br. maksymalnych cen ciepła dla każdej grupy taryfowej w poszczególnych systemach ciepłowniczych.

Zgodnie z nowymi przepisami, sprzedawcy ciepła dla odbiorców końcowych, w tym PGE Energia Ciepła, wprowadzą ceny ciepła i stawki opłat nie wyższe od maksymalnych cen ogłoszonych przez URE z mocą wsteczną, czyli od 1 października 2022 r. W ten sposób, na rachunkach części klientów (spółdzielni i wspólnot) powstanie nadpłata, która zostanie zwrócona klientom.

Niższa zaliczki na poczet ogrzewania

W praktyce - jak ocenia PGE Energia Ciepła - dla wielu odbiorców oznacza to znacząco niższe rachunki na koniec sezonu grzewczego i obniżenie zaliczek na poczet ogrzewania i zużycia ciepłej wody, jakie mieszkańcy płacili w czynszu.

Jak przypomniała spółka, system wsparcia obejmuje pełną cenę płaconą przez odbiorcę, czyli wartość całego rachunku, na który składa się zarówno cena wytworzenia samego ciepła, jak i dostarczenia go do ogrzewanego mieszania lub domu. Nowe przepisy gwarantują ochronę wszystkim odbiorcom ciepła systemowego zaliczanym do grupy tzw. odbiorców wrażliwych takich jak gospodarstwa domowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, placówki oświatowe, jednostki organizacji pomocy społecznej, podmioty publicznej opieki zdrowotnej, kościoły, organizacje pozarządowe.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z ochrony przed wzrostem cen ciepła?

System wsparcia obejmuje wszystkich odbiorców wrażliwych objętych nadzwyczajnymi rozwiązaniami rządu. Aby z niego skorzystać odbiorcy wrażliwi tj. ich pełnomocnicy (np. zarządca wspólnoty mieszkaniowej) muszą złożyć oświadczenia do swojego sprzedawcy ciepła (dystrybutor ciepła). Mieszkańcy nie muszą nic w tym zakresie robić. Nie obowiązują także żadne limity zużycia ciepła.

To na sprzedawcy ciepła ciąży obowiązek korekty cen i poinformowania o tym klientów. Ewentualne nadpłaty powstałe od października 2022 r. do końca lutego 2023 r. zostaną rozliczone poprzez korektę faktur. W praktyce dla części odbiorców oznacza to niższe rachunki za ogrzewanie na koniec sezonu grzewczego.

O ile będą niższe rachunki za ogrzewanie?

Przykładowo, jeśli całkowity koszt ogrzewania wynosił w dniu 30 września 2022 r. 100 zł netto miesięcznie, to po wejściu w życie nowego mechanizmu ochrony maksymalna wartość rachunku za ogrzewanie nie może przekroczyć 140 zł miesięcznie. Jeśli realna cena rynkowa ciepła będzie wyższa - a tak jest w wielu miejscach w Polsce - to powstałą różnicę sfinansuje rząd.

Efektem ustawy będzie więc realne obniżenie od marca rachunków za ogrzewanie wszędzie tam, gdzie po 30 września wzrosty były największe. U dostawców, u których ceny wzrosły o mniej niż ustawowe 40 proc. nowe przepisy nie spowodują zmian w wysokości rachunków płaconych przez odbiorów ciepła.

Horrendalne podwyżki za centralne ogrzewanie w Piasecznie. "Mam 1600 zł emerytury i płacę ponad 1000 zł za czynsz!"