Wyciek danych osobowych studentów łódzkiej uczelni! To błąd wewnętrznego systemu

i

Autor: Pixabay.com

Wyciek danych osobowych studentów łódzkiej uczelni! To błąd wewnętrznego systemu

2022-09-29 15:10

Rok akademicki jeszcze się nie zaczął, a studenci Uniwersytetu Medycznego już mają powód do zmartwień. Winę ponosi błąd wewnętrznego systemu uczelni, przez który potencjalnie mogły wyciec dane osobowe.

Studenci Uniwersytetu Medycznego mogą mieć powód do zmartwień. Sprawa jest poważna, bo dotyczy wycieku danych osobowych. Przez błąd systemu – Wirtualna Uczelnia, informacje trafiły do niewłaściwych osób.

Błąd systemu polegał, że niektórzy studenci otrzymali dane innych osób, które były potrzebne do zalogowania na platformie. Przez to niepożądana osoba mogła bez problemu wejść na cudze konto i mieć dokładny wgląd do takich danych jak: imię i nazwisko, tel. kontaktowy, adres e-mail wnioskodawcy w systemie e-student, adres zamieszkania i korespondencyjny, data i miejsce urodzenia, imię ojca, numer PESEL, kierunek studiów, numer dyplomu, średnia ocen egzaminacyjnych, specjalność, rok studiów, forma studiów, powód wniosku o zapomogę.

- Problem dotyczył systemu wewnętrznego uczelni. Był spowodowany przez błąd techniczny zewnętrznego dostawcy tego systemu. Nie ma to związku z bezpieczeństwem serwerów czy stosowanymi przez uczelnię zabezpieczeniami technicznymi. Wszelkie przewidziane przez prawo procedury zostały zachowane. Uczelniany inspektor ds. danych osobowych jest w kontakcie ze studentami – mówi Joanna Orłowska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Taka sytuacja miała miejsce przez kilka godzin. Po tym czasie władze Uniwersytetu zablokowały funkcję, która spowodowała błąd. Jednak nie wiadomo jeszcze, kto miał dostęp do czyich danych, ani czy zostały one wykorzystane. Wszyscy studenci otrzymali maila z zawiadomieniem o sytuacji i radami jak zminimalizować potencjalne skutki wycieku danych.

PARADA WOLNOŚCI Łódź 2022