Te osoby mogą skorzystać ze specjalnego prawa do ochrony przed emeryturą

i

Autor: pixabay.com

Rynek pracy

Te osoby mogą skorzystać przed emeryturą ze specjalnego prawa do ochrony. Komu przysługuje?

2023-03-24 13:55

Osoby, którym pozostało kilka lat do przejścia na emeryturę podlegają ochronie przedemerytalnej. Pracownicy tacy nie mogą zostać zwolnieni ani nie można obniżyć im pensji. Sprawdź, komu przysługuje ochrona przedemerytalna oraz jakie są od niej wyjątki.

Kto jest objęty ochroną przedemerytalną?

Ochroną przedemerytalną – zgodnie z art. 39 kodeksu pracy – objęci są pracownicy, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Według obowiązującego prawa wiek emerytalny dla kobiet wynosi obecnie 60 lat, a dla mężczyzn - 65 lat. Ochrona przedemerytalna przysługuje więc kobietom, które ukończyły 56 lata oraz mężczyznom w wieku powyżej 61 lat. Limit wieku w pewnych przypadkach może być jednak niższy. W przypadku osób, którym przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury (np. górników lub służb mundurowych) ochrona przedemerytalna rozpoczyna się na 4 lata przed momentem, który upoważnia do wcześniejszego przejścia na emeryturę.

Na czym polega ochrona przedemerytalna?

W okresie trwania ochrony przedemerytalnej pracodawca nie może wypowiedzieć objętemu nią pracownikowi umowy o pracę ani obniżyć mu wynagrodzenia. Liczy się tutaj moment wręczenia wypowiedzenia. Pracodawca może je wręczyć pracownikowi przed rozpoczęciem okresu takiej ochrony, mimo że okres wypowiedzenia zakończy się już w czasie jej trwania.

Ochroną przedemerytalną objęci są tylko pracownicy zatrudnieni w oparciu umowy o pracę – zarówno na czas nieokreślony jak i określony. W przypadku umów na czas określony, ochrona przedemerytalna obowiązuje tylko w okresie obowiązywania tej umowy. Po wygaśnięciu umowy o pracę zawartej na czas określony stosunek pracy wygasa, nawet jeśli pracownikowi brakuje mniej niż 4 lata do emerytury.

Kiedy nie obowiązuje ochrona przedemerytalna?

Jest kilka wyjątków, kiedy ochrona przedemerytalna nie chroni objętego nią pracownika. Pracodawca może zwolnić pracownika, któremu pozostało mniej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego w następujących przypadkach:

  • zwolnienie dyscyplinarne pracownika
  • stwierdzona orzeczeniem lekarskim utrata zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy
  • niezawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania dotychczasowej pracy
  • pracownik wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego nie będzie posiadał okresu zatrudnienia uprawniającego do emerytury

Ochrona przedemerytalna nie występuje też w przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy. Ponadto pracodawca może obniżyć wynagrodzenie pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną w przypadku wprowadzenia nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której należy objęty ochroną pracownik.

Książę William w brytyjskiej bazie wojskowej na terenie lotniska w Rzeszowie
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE