Świadczenie pielęgnacyjne wkrótce na nowych zasadach. Podwyżka ponad 20 proc. Kto może dostać?

i

Autor: GettyImages

ZUS

Ważne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym. Od 2024 roku będzie przyznawane na nowych zasadach

2023-12-07 15:59

Od 1 stycznia 2024 roku zmienią się świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Wprowadzone zostanie nowe świadczenia wspierające oraz zmienią warunki przyznawania dotychczasowego świadczenia pielęgnacyjnego.

Już niebawem wejdą w życie nowe zasady przyznawania świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami. W lipcu 2023 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o świadczeniu wspierającym, zmieniającą dotychczasowy system świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Zmiany wejdą w życie od 1stycznia 2024 roku. Od tego czasu osoby z niepełnosprawnościami będą otrzymywać nowe świadczenie, skierowane bezpośrednio do nich oraz zmodyfikowane zostaną warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne. Co się zmieni od 2024 roku?

Po zmianach świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać rodzicom lub innym osobom opiekującym się niepełnosprawnymi dziećmi do ukończenia 18 roku życia, bez jakichkolwiek ograniczeń w zakresie podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Poza tym, pobieranie przez opiekuna własnych świadczeń emerytalno-rentowych nie będzie miało żadnego wpływu na jego prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. O świadczenie pielęgnacyjne będą mogły się również ubiegać wszystkie rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek pieczy zastępczej.

Ile będzie wynosić świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku?

Od nowego roku wzrośnie także kwota świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko z niepełnosprawnością. Wprowadzono poprawkę, zgodnie z którą, jeśli rodzic lub opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnościami, świadczenie pielęgnacyjne będzie podwyższane o 100 proc. na drugie i każde kolejne dziecko z niepełnosprawnościami. Obecnie świadczenie wynosi maksymalnie 2458 zł.

Wprowadzono także pełną i bardzo szeroką ochronę praw nabytych opiekunów osób z niepełnosprawnościami, które nabyły bądź nabędą na starych (obowiązujących przed wejściem w życie ustawy) zasadach prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. Osoby te, jeśli taka będzie ich wola, będą mogły w dalszym ciągu pobierać wymienione świadczenia zgodnie z dotychczasowymi przepisami, także w przypadku uzyskania kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność lub rozpoczęcia kolejnego okresu zasiłkowego.

Jak podkreśla MRiPS, ubieganie się o świadczenie pielęgnacyjne nie będzie łączyć się z koniecznością uzyskania żadnych nowych decyzji przez osobę z niepełnosprawnością – tak, jak dotychczas, istotne będzie wyłącznie posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności z odpowiednimi wskazaniami (dla dzieci) lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym (dla osób 16-18 lat).

Kto otrzyma świadczenie wspierające?

Od stycznia wprowadzone zostanie także świadczenie wspierające, skierowane do osób z niepełnosprawnościami powyżej 18 roku życia. Zgodnie z ustawą kwota świadczenia wspierającego zostanie powiązana z wysokością renty socjalnej, która wynosi teraz 1588,44 zł miesięcznie brutto. W ustawie zapisano, że świadczenie będzie wynosić od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej – w zależności od poziomu potrzeby wsparcia.

- Polityka świadczeń będzie ukierunkowana na upodmiotowienie osoby z niepełnosprawnością, by mogła sama decydować, jak wykorzystywane ma być otrzymywane wsparcie. Warunki przyznawania nowego świadczenia wspierającego wpisują się także w oczekiwania i potrzeby środowisk osób z niepełnosprawnościami dotyczące zróżnicowania wysokości wsparcia od indywidualnych potrzeb wsparcia – podkreślał pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik.

P. WDÓWIK: OPIEKUNOWIE NIEPEŁNOSPYCH BĘDĄ MOGLI DORABIAĆ
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE