matura

i

Autor: canva.com

Są ostateczne wyniki matur. Jak wypadli absolwenci szkół z regionu łódzkiego?

2022-09-13 10:04

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała ostateczne wyniki matur, uwzględniając zarówno egzaminy majowe i czerwcowe oraz sierpniowe poprawki. Jak poszło absolwentom szkół średnich z województwa łodzkiego? Całkiem nieźle. Wyniki porównywalne są do średniej krajowej.

Ile osób zdawało maturę w 2022 roku?

Do egzaminu dojrzałości w 2022 roku z przedmiotów obowiązkowych przystąpiło ponad 269 tysięcy absolwentów liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół drugiego stopnia. Ci, którym nie udało się zdać matury w terminie głównym w maju lub dodatkowym w czerwcu, mogli poprawic swój wynik jeszcze w sierpniu. 

Egzamin dojrzałości 2022. Są ostateczne wyniki 

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała właśnie ostateczne wyniki egzaminów. Maturę zdało 229 045 osób, czyli 85 procent. Maturę w terminie głównym i dodatkowym zdało 78,2% wszystkich osób podchodzących do egzaminów, co stanowi wzrost o 3,7 pkt procentowych względem 2021 roku. 

Najgorzej, jak co roku, poszła matematyka, której nie zdało 18% osób. 

Jak poszły matury w regionie łódzkim?

W terminie głównym i dodatkowym w województwie łodzkim do egzaminu przystąpiło blisko 17 tysięcy maturzystów, w tym jedna obywatelka Ukrainy. Biorąc pod uwagę wszystkie terminy, zdało ją 84,6 procent osób, czyli niewiele poniżej krajowego wyniku. Na pewno jest to wynik lepszy niż w ubiegłym roku, kiedy egzamin dojrzałości zdało 82 procent absolwentów.

A jak sytuacja wyglądała w poszczególnych typach szkół? Jeśli chodzi o absolwentów liceów, maturę zdało 88,6 % osób. Natomiast w przypadku techników, powód do dumy ma 77,8 % osób podchodzących do egzaminów. 

Wjechał autobusem miejskim do rowu. Kierowca był kompletnie pijany