wdowa

i

Autor: Pexels

Emerytura

Renty wdowie 2023. Kiedy wyższe wypłaty? Już wkrótce świadczeniobiorcy otrzymają dodatkową gotówkę

2023-03-24 15:46

W 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci więcej pieniędzy wszystkim osobom pobierającym emeryturę po zmarłym mężu lub żonie. Wszystko ze względu na fakt, że świadczenie to podlega waloryzacji. Kiedy wyższa kwota rent wdowich? Dowiecie się z artykułu.

Renta wdowia. Czym jest i komu przysługuje?

Wdowia renta to nic innego jak renta rodzinna, czyli świadczenie wypłacane co miesiąc przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Otrzymuje je najbliższa rodzina zmarłego, który miał prawo do emerytury lub renty. Celem wprowadzenia renty rodzinnej jest wsparcie finansowe po śmierci bliskiej osoby. Jednak kobieta ubiegająca się o to świadczenie, musi jednak spełnić konkretne warunki:

 • w chwili śmierci męża wdowa ukończyła 50. rok życia lub była niezdolna do pracy lub,
 • wdowa nie ukończyła wymagane wieku, ale wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym, które nie ukończyły 16. roku życia, a jeżeli dzieci uczą się, nie ukończyły 18. roku życia. Gdy dzieci są całkowicie niezdolne do pracy, renta rodzinna również będzie przysługiwać,
 • jeżeli w chwili śmierci męża kobieta nie ukończyła 50 lat, renta rodzinna zostanie jej przyznana pod warunkiem, że spełni warunek dotyczący wieku lub niezdolności do pracy w okresie nie dłuższym niż 5 lat od śmierci małżonka, lub od zaprzestania wychowywania dzieci.

Osoba, która chce ubiegać się o wdowią rentę, musi złożyć wniosek ERR-W do dowolnej placówki ZUS. Do wniosku należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający datę urodzenia i stwierdzający datę zgonu zmarłego,
 • dokument potwierdzający datę urodzenia osoby, które ubiega się o rentę,
 • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa ze zmarłym, np. akt urodzenia, skrócony odpis aktu małżeństwa,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o rentę,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli dziecko ukończyło 16. rok życia i/lub zaświadczenie o przyznaniu alimentów przez sąd, jeżeli takie dokumenty będą niezbędne do udowodnienia prawa do renty.

Renta wdowia. Ile wyniesie w 2023 roku?

Wysokość renty rodzinnej po mężu zależna będzie od wysokości świadczenia emerytalnego lub renty, a także od liczby osób uprawnionych do jej otrzymania:

 • jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest jedna osoba, wówczas wynosi ona 85 proc. świadczenia zmarłego,
 • jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby, wówczas wynosi ona 90 proc. świadczenia zmarłego,
 • jeżeli do renty uprawnione są trzy osoby lub więcej, wówczas wynosi ona 95 proc. świadczenia zmarłego.
 • jeżeli renta rodzinna przysługuje więcej niż jednej osobie, wtedy ulega ona podziałowi na równe części między osoby uprawnione.

Co ważne, w 2023 roku osoby pobierające emeryturę po zmarłym małżonku czy małżonce mogą liczyć na więcej pieniędzy dzięki waloryzacji renty rodzinnej. A jak informowała Kancelaria Premiera, waloryzacja rent i emerytur wyniesie 13,8 procent.

Renta wdowia. Kiedy wyższe wypłaty?

Wdowia emerytura to świadczenie wypłacane co miesiąc przez ZUS współmałżonkowi osoby zmarłej. Waloryzacja zaplanowana jest jednak jak co roku na marzec, a więc osoby pobierające emeryturę lub rentę po zmarłej żonie bądź mężu wyższą wypłatę dostaną  w marcu, a dla emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu, w ustalonych dla każdego świadczeniobiorcy terminach płatności.

Podwójne zabójstwo na Tymienieckiego w Łodzi

Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE