Praca zdalna wpisana do Kodeksu pracy. Szef przyjdzie do ciebie, żeby sprawdzić jak pracujesz

i

Autor: pixabay

Praca

Praca zdalna wpisana do Kodeksu pracy. Szef przyjdzie do ciebie, żeby sprawdzić jak pracujesz!

2023-03-24 15:59

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy, wprowadzającą na stałe do przepisów pracę zdalną. Zgodnie z przepisami pracodawcy będą mogli skontrolować trzeźwość pracowników, a także sprawdzić jak wykonują pracę zdalną.

Praca zdalna w Kodeksie pracy

Zmiany w Kodeksie pracy polegają m.in. na zastąpieniu przepisów o telepracy przepisami o pracy zdalnej. Wprowadzona została definicja pracy zdalnej. Zgodnie z nią jest to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Nowela przewiduje pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach. To m.in. czas obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy pożaru lub zalania w zakładzie pracy.

W noweli zapisano, że praca zdalna może być wykonywana także okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Praca zdalna w tej formie znajdzie zastosowanie w okolicznościach incydentalnych, uzasadnionych wyłącznie potrzebą pracownika. Przykładem może być konieczność opieki nad potrzebującym doraźnego wsparcia członkiem rodziny.

Według nowelizacji pracodawca, co do zasady, nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży. Chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. służb mundurowych.

Szef zapuka do drzwi, żeby sprawdzić jak pracujesz

Dodatkowo regulacja zakłada, że pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników – lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia.

Ponadto pracodawca ma także możliwość skontrolowania jak pracownik wykonuje swoją pracę na odległość. Czy to oznacza, że może bez uprzedzenia zapukać do drzwi? Jak informuje portal bezprawnik.pl, kontrola powinna się odbyć po wcześniejszym porozumieniu się z pracownikiem i ustaleniu jej warunków. Musi zostać przeprowadzona w miejscu, które zostało wskazane przez pracownika jako miejsce wykonywania obowiązków zawodowych. Ponadto musi się odbyć w godzinach pracy. 

Ważnym aspektem jest także prywatność pracownika. W czasie kontroli pracodawca nie może jej naruszyć. 

Praca hejnalisty od kuchni
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE